Byggmästare (YH), Raseborg

info
Examen: Byggmästare (YH)
Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Raseborg
Ansökningstid: 16-30.3

Bra byggnader är avgörande för en lyckad framtid med bostad, vänner, jobb och hobbyer. Byggmästare (rakennusmestari eller rakennusmestari AMK) är ett utmärkt yrke för den som vill vara med och bygga och renovera alla de hus som behövs nu och i framtiden.

Målet med utbildningen är att utbilda skickliga och kunniga byggmästare som trivs med sitt arbete. Utbildningen fungerar bra både om du har en tidigare examen från yrkesinstitut (t.ex. Axxell, Inveon eller Prakticum) eller studentexamen.

I studierna lär du dig använda bästa byggnadsteknik och metoder för både renovering och byggande av nya hus. Du lär dig att behärska byggteknik, programvara, ekonomi, ledarskap och hållbarhet i byggande. Du utvecklas i nära samarbete med många experter inom byggbranschen och samhället.

I byggmästarutbildningen lär du dig att tillsammans genomföra projekt med bestående resultat att vara stolt över i årtionden!

Byggandet sysselsätter direkt eller indirekt en halv miljon personer i Finland. Byggmästarjobbet är spännande och bra betalt!

Utbildningens innehåll

I byggmästarutbildningen lär du dig:

 • byggande för människor, natur och samhälle  samt hållbar utveckling
 • hur ett byggprojekt framskrider från idé till färdigt hus
 • planera byggande och projektera enklare byggnader både ensam och i grupp
 • samarbeta smidigt, effektivt och målmedvetet med många olika människor
 • använda appar och program för byggande
 • använda BIM (Building Information Modeling) som redskap för digitala modeller i byggande
 • planera och bygga projekt med trä-, betong-, stål- och tegelkonstruktioner
 • både traditionell och modern byggnadsteknik
 • byggteknik och metoder samt projektstyrning och ekonomi för både nybyggen, renovering och reparationer
 • energieffektivitet för byggnader
 • ekologiskt byggande och byggnadsvård
 • miljöaspekter och miljökonsekvenser för byggande och de vanligaste byggnadsmaterialen
 • livscykelanalys av nyinvestering och renovering

 

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • Grundstudier 39 sp i vilket det ingår allmänna ämnen och byggkurser
 • Yrkesstudier 121 sp där du fördjupar dig i byggande och byggmästaruppgifter
 • Valfria studier 10 sp du själv väljer för att komplettera ditt kunnande
 • Praktik 30 sp tre somrar ute i byggföretag där du skapar ännu mera nya kontaktnät
 • Examensarbete 10 sp där du fördjupar dig i ett helt eget projekt eller ämne inom byggande

Karriärmöjligheter

Byggmästare behövs inom många uppgifter i samhället. De flesta byggmästare jobbar i företag av olika storlek, både i Finland och utomlands, eller som företagare. Många byggmästare är också anställda av städer och kommuner t.ex. som byggherre (rakennuttaja), fastighetschef, specialist, arbetsledare, byggnadsövervakare (rakennusvalvoja) eller som byggnadsinspektör (rakennustarkastaja). 

Vanliga arbetsuppgifter är

 • yngre arbetsledare (nuorempi työnjohtaja) eller ansvarig arbetsledare (vastaava työnjohtaja)
 • ansvarig byggmästare/mästare (vastaava mestari)
 • projektledare (projektijohtaja)
 • kostnadsberäknare eller offertberäknare (kustannuslaskija)
 • anskaffningschef (hankintapäällikkö)
 • byggplatschef (työmaapäällikkö)
 • chef för ett byggföretag (rakennusyrityksen johtaja)

Byggmästare arbetar även inom försäkringsbranschen som granskare, i större bolag som fastighetschef eller inom olika produktutvecklings- eller försäljningsuppgifter inom byggbranschen. En del väljer att arbeta som självständiga byggnadsentreprenörer eller företagare inom branschen. Många arbetar inom t.ex. väg- och gatubyggande samt trafiksystem, vatten- och energiförsörjning och inom växande branscher som vindkraft och solenergi.

Jämfört med Rakennusmestari-studier på finska ger studier vid Novia ett försprång speciellt i Norden. Efter studierna vid Novia behärskar du branschterminologi på både svenska, finska och engelska. Det är en språkkombination som är eftertraktad i många företag i byggbranschen.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Byggmästarexamen i kombination med tillräcklig arbetserfarenhet motsvarar lagstadgade krav för att på ansökan kunna beviljas behörighet för olika slag av arbetsledaruppgifter samt enklare projekterings- och planeringsuppgifter inom byggande. Behörigheten beviljas av kommunernas byggnadsinspektion.

Byggmästarutbildningen motsvarar Rakennusmestari AMK – studier i (rakennusalan työnjohto, talonrakennustekniikka eller rakennus- ja yhdyskuntatekniikka) vid finskspråkiga yrkeshögskolor som Metropolia, Tampereen Ammattikorkeakoulu (TAMK) eller Turun Ammattikorkeakoulu.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande
 • göra ett examensarbete för ett internationellt företag.


Utbildningens internationella verksamhet bygger på personalens engagemang och kontakter.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 10 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger dig möjlighet att tillämpa teori du lärt dig på  modeller på praktiska frågor och uppdrag. Arbetet blir en del av din personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningens samarbete med näringslivet sker framförallt via projektkurser, praktikperioder och examensarbeten främst i Finland men också i övriga Norden. Med i samarbetet är de allra största och ett hundratal mindre byggföretag. Utbildningens samarbete med övriga högskolor sker främst via byggbranschens nätverk och via seminarier i Finland, Norden och Östersjöländerna.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre högskoleexamen (Master´s Degree). Det kan vara t.ex.:

 • en högre YH-utbildning inom teknik vid en yrkeshögskola så som Yrkeshögskolan Novia,
 • diplomingenjörsutbildning inom bygg vid ett universitet i Finland så som t.ex. Aalto-universitetet (Aalto yliopisto)
 • civilingenjörsutbildning inom bygg i Sverige vid t.ex. Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm eller Chalmers i Göteborg, eller
 • någon helt annan högre högskoleutbildning (Master´s Degree) i något annat land.