Om oss

En högklassig dynamisk högskola

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten och högskolan är verksam i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med 4 500 studerande och en personalstyrka som består av ca 320 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Novia har ett tätt samarbete med näringslivet och har ett aktivt alumnnätverk.

Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad yrkeshögskoleutbildning för våra examensstuderande samt fortbildning. Vi bedriver FUI-verksamhet som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.

Examensstuderande 4 500                        Medarbetare 320
Institutioner 5