Hälsa och välfärd

Arbetslivsfärdigheter inom hälsa och välfärd är förutom yrkesmässig kunskap också vilja och förmåga att verka med människor, aktivitet och initiativrikhet, ansvarskännande, tolerans och förmåga till självständigt arbete och beslutsfattande. Branschen utvecklas fortgående, vilket även kräver vilja att utveckla sig själv och sitt arbete. 

YH-utbildningar inom hälsa och välfärd 

Flerformsutbildningar inom hälsa och välfärd 

Högre YH-utbildning 

Bachelorutbildningar på engelska inom hälsa och välfärd -

Masterutbildning på engelska inom hälsa och välfärd

Novia och VAMK erbjuder studerande förutom moderna utrymmen även möjligheter till gemensam undervisning och lärarutbyte mellan finsk- och svenskspråkiga utbildningar; för studerande är det en absolut konkurrensfördel när man vill sysselsätta sig i Vasaregionens tvåspråkiga arbetsmiljöer.

Besök våra campus i Åbo och Vasa