Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo

info
Examen: Tradenom (YH)
Utbildningsområde: Företagsekonomi
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Åbo
Ansökningstid: 17-31.3.2021

Du kan också bli tradenom (YH) i Vasa, läs mer om den utbildningen här. 

Då du studerar företagsekonomi i Åbo har du möjligheten att skapa din egen tradenomprofil. Under din studietid utvecklar du dina kunskaper i att leda ett team, en projektgrupp — till och med ett företag . Du kan specialisera dig inom 

 • Marknadsföring: Marketing, customer relation and brand management – att leda marknadsföring, kundrelationer och varumärkesutveckling
 • Redovisning: Financial management and accounting - ekonomistyrning och redovisning
 • Turism: Tourism, Service and Experiece Management – utveckling av turism- och upplevelsetjänster samt service design

Som tradenom kan du arbeta som sakkunnig med planerings-, lednings- och utvecklingsuppgifter i olika organisationer. Du har kunskap att jobba t.ex. som controller, ekonomichef, bokförare, kundansvarig, marknadsföringschef eller informatör. Tourism Management ger dig specifika färdigheter inom den växande turismbranschen i Finland. Om jobbet du drömmer om inte finns på arbetsmarknaden ger utbildningen de verktyg du behöver för att själv skapa ditt drömjobb.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller delvis gemensamma studier inom ekonomi, marknadsföring, turismnäring, ledarskap och språk och delvis profilorienterade studier. Under tiden har du också en ypperlig möjlighet att forma din inlärning och din kunskap genom att utföra projekt du själv väljer för företag eller andra uppdragsgivare. Du upplever entreprenörskap i praktiken då du får vara med om att grunda ett eget företag. Vid TeamNovia i Åbo är nytänkande, ansvarstagande och kreativitet i fokus.

Studerande bildar team vid studiestarten och studierna bedrivs som verklighetsförankrade projekt där du har en naturlig kontakt med det blivande arbetslivet. De flesta teamen väljer att grunda andelslag och skapar olika affärsidéer där teamen samtidigt som studierna utförs kan förtjäna en slant. Arbetssättet utvecklar din förmåga till självstyrdhet och kommunikation och du blir bra på att koppla teori med praktik. Teamarbetet, nätverksbyggandet, utvecklingsprojekt och det analytiska tänkandet ger färdigheter för framtidens utmaningar.

Val av huvudämne eller specialisering

Studerande har möjlighet att fördjupa sina kunskaper i någon av dessa följande tre profileringar genom de yrkesstudier man väljer att avlägga under sitt andra och tredje studieår:

 • Marknadsföring: Inom Marketing, Customer Relation and Brand Management (att leda marknadsföring, kundrelationer och varumärkesutveckling) studerar du genom att arbeta med marknadsföringsprojekt antingen för näringslivet eller för ditt eget studerandeteam. Det kan t.ex. gälla att bygga upp verksamheten i ett socialt medium för ett företag eller att utföra en specifik marknadsföringskampanj.
 • Redovisning: Inom Financial Management and Accounting (ekonomistyrning och redovisning) har du möjlighet att lära dig praktisk redovisning och ekonomistyrning via de företag som som vi samarbetar med.
 • Turism: Inom Tourism, Service and Experience Management (utveckling av turism- och upplevelsetjänster samt service design) får du insikt i en växande och intressant bransch. Här kan du utföra kurser via projekt inom branschen och lära dig ordna upplevelser och evenemang för en uppdragsgivare eller för ditt eget team.

Tidigare har Novia erbjudit en utbildning inom turism som lett till examen restonom (YH), sedan 2016 kan den som är intresserad av att studera turism göra detta inom profileringen turism på utbildningen företagsekonomi. Examen är, obereoende vilken profilering du väljer, tradenom (YH).

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • Grundstudier 51 sp
 • Yrkesstudier 60 sp
 • Valbara yrkesstudier inom marknadsföring, turism eller redovisning, 45 sp
 • Valfria studier 9 sp
 • Praktik 30 sp
 • Examensarbete 15 sp

Studerande lär sig genom att läsa böcker och artiklar, diskutera och dra slutsatser samt genom att arbeta i projekt för och med olika aktörer i arbetslivet. Projekten erbjuder studerande möjligheter att tillämpa sin kunskap i praktiken och att knyta kontakter. Studierna förverkligas genom individuell inlärning tillsammans med andra studerande i team. Under studietiden grundar studerande ett andelslag, vilket betyder att det är möjligt att utföra mindre och större projekt mot betalning under studietiden. Detta ger extra meriter för det fortsatta arbetslivet. Studiesättet utvecklar kommunikations-, ledarskaps- och projektfärdigheter.

Karriärmöjligheter

Svenskspråkiga tradenomer är efterfrågade på arbetsmarknaden och de placerar sig i både stora och små företag. En del arbetar i bank- och försäkringsbranschen medan andra är anställda inom olika industrier, bokföringsbyråer m.m. De arbetar ofta som sakkunniga med planerings-, lednings- och utvecklingsuppgifter. Efter examen har du färdigheter att grunda ett eget företag eller att arbeta som t.ex. controller, bokförare, ekonomichef, kundansvarig, marknadsföringschef, informatör, ledare eller medarbetare inom turismbranchen och mycket annat enligt eget val.

Internationalisering

Studerande kan delta i internationell verksamhet genom att

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • göra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Inom utbildningen har studerande även möjlighet att avlägga en s.k. dubbel-examen genom Double Degree-avtalet med University of Applied Sciences Landshut i Tyskland. Detta innebär att studerande avlägger sitt andra studieår i Landshut och erhåller sedan en examen från båda högskolorna. 

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio.

Samarbete med andra aktörer

Eftersom vi arbetar mycket med externa uppdrag betyder det att du ständigt får nya kontakter till små och stora företag i regionen. Novia deltar också i EU-finansierade projekt där vi samarbetar med andra universitet, högskolor och organisationer. Vi har organiserat vårt samarbete med näringslivet och närliggande kommuner samt Åbo Akademis företagsekonomi under NÅA Business Center. Det ger dig möjligheter att aktivt vara med och arbeta och koordinera de uppdrag vi får.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet både i Finland och utomlands. Många av våra studerande väljer att fortsätta med magisterstudier och vi håller årligen ett informtionstillfälle om det alternativet. Efter två års arbetserfarenhet kan du också söka till Novias egen högre yrkeshögskoleexamen inom Service Design.