Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg

info
Examen: Ingenjör (YH)
Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Raseborg
Ansökningstid: 16-30.3

Du kan också studera till ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik i Vasa. 

Bra och fungerande byggnader är allt viktigare för både fritid, boende och arbete. Byggnadsingenjör (rakennusinsinööri) och VVS-ingenjör (LVI-insinööri) är utmärkta yrken för den som vill vara med och skapa framtidens fritids- boende- och arbetsmiljöer.

Målet med utbildningen är att utbilda skickliga, kunniga och framgångsrika byggnadsingenjörer både inom konstruktion och VVS. Studerande väljer själv under sitt andra studieår om de vill ha inriktningen konstruktionsplanering eller VVS-planering. Utbildningen fungerar väl både om du har yrkesexamen från yrkesinstitut (t.ex. Axxell, Inveon eller Prakticum) eller studentbetyg från gymnasium som bakgrund. I ingenjörsstudierna lär du dig att använda de rätta metoderna i planering och byggande av både nya hus och renoveringsobjekt. Du lär dig behärska byggnadsteknik, VVS-teknik, programvara, ekonomi, ledarskap och hållbarhet i byggande. Du utvecklar dina kunskaper och färdigheter i samarbete med branschen under hela studietiden.

Du lär dig att genomföra projekt med bestående resultat att vara stolt över i årtionden!
Byggandet sysselsätter direkt eller indirekt en halv miljon personer i Finland.

Utbildningens innehåll

I utbildningen lär du dig:

 • byggande för människor, natur och samhälle samt hållbar utveckling
 • hur ett byggprojekt framskrider från idé till färdigt hus
 • planera byggande och projektera enklare byggnader både ensam och i grupp
 • samarbeta smidigt, effektivt och målmedvetet med många olika människor
 • använda appar och program för byggande
 • använda BIM (Building Information Modeling) som redskap för digitala modeller i byggande
 • planera och bygga projekt med trä-, betong-, stål- och tegelkonstruktioner
 • både traditionell och modern byggnadsteknik och VVS- och husteknik
 • byggteknik och metoder samt projektstyrning och ekonomi för både nybyggen, renovering och reparationer
 • energieffektivitet för byggnader
 • ekologiskt byggande och byggnadsvård
 • miljöaspekter och miljökonsekvenser för byggande och de vanligaste byggnadsmaterialen
 • livscykelanalys av nyinvestering och renovering

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • Grundstudier
 • Yrkesstudier 
 • Yrkesstudier inom inriktningen (antingen konstruktionsplanering eller VVS-planering) 
 • Valfria studier 
 • Praktik 
 • Examensarbete 

Karriärmöjligheter

Byggingenjören behövs i många olika uppgifter i samhället. Byggingenjören arbetar inom husbyggande med projektering och planering av hus och konstruktioner eller VVS. Vanliga arbetsuppgifter är även projekthantering, projektledning, produktutveckling och försäljning. En del jobbar också inom väg- och trafiksystem, vatten- och energiförsörjning, vindkraft och solenergi.

Byggingenjörer jobbar i företag av olika storlek, både i Finland och utomlands, eller som företagare. Många ingenjörer är också anställda av städer och kommuner. De har byggherreuppgifter, arbetar som teknisk chef, specialist, planerare eller som byggnadsinspektör.

Jämfört med Rakennusinsinööri-studier på finska ger studier vid Novia ett försprång på speciellt arbetsmarknaden i Norden. Efter studierna vid Novia behärskar du nämligen branschterminologi på både svenska, finska och engelska. Det är en språkkombination som är eftertraktad i många företag i byggbranschen.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Ingenjörsexamen i kombination med tillräcklig arbetserfarenhet motsvarar lagstadgade krav för behörighet för olika slag av främst projekteringsuppgifter, men också arbetsledaruppgifter. 

Om du i utbildningen väljer inriktningen konstruktionsplanering, ger det dig kompetens speciellt för planering av konstruktioner, dvs. projektering av bärande konstruktioner i betong, trä och stål samt grundbyggnad och byggnadsfysik.

Om du i utbildningen väljer inriktningen VVS-planering, ger det dig kompetens speciellt för projektering av byggnaders ventilation och fastigheters vatten och avloppsanordning.

Behörigheterna ovan avgörs och beviljas av kommunernas byggnadsinspektion i samband med beviljande av bygglov, projekt för projekt.

Vår byggnadsingenjörsutbildning med inriktningen konstruktionsplanering motsvarar Insinööri AMK – studier i rakennustekniikka eller rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (inriktning rakennetekniikka, rakennesuunnittelu eller talonrakennustekniikka) vid finskspråkiga yrkeshögskolor som t.ex. Metropolia, Tampereen Ammattikorkeakoulu (TAMK) eller Turun Ammattikorkeakoulu. Vår byggnadsingenjörsutbildning med inriktningen VVS-planering motsvarar Insinööri AMK – studier i talotekniikka eller i rakennustekniikka eller rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (inriktning talotekniikka, LVI-tekniikka, LVIS-tekniikka) vid finskspråkiga yrkeshögskolor.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 •  studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande
 • göra examensarbete för internationella företag antingen utomlands eller i Finland.

Utbildningens internationella verksamhet bygger på personalens engagemang och kontakter.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningens samarbete med näringsliv sker framförallt via:

 • projektkurser
 • praktik
 • examensarbete

Med i samarbetet är de allra största, samt ett hundratal mindre byggföretag från framförallt södra Finland och Norden i övrigt. Utbildningens samarbete med övriga högskolor sker främst via aktiva kontakter i byggbranschspecifika samarbetsnätverk och seminarier i Finland, Norden och Östersjöländerna.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger dig möjlighet att tillämpa teori du lärt dig på praktiska frågor och uppdrag. Arbetet blir en del av din personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten.

Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok).

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Möjligheter till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor's Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre högskoleexamen (Master's Degree). Det kan vara t.ex.:

 • en högre YH-utbildning inom teknik vid en yrkeshögskola så som Yrkeshögskolan Novia,
 • diplomingenjörsutbildning inom bygg vid ett universitet i Finland så som t.ex. Aalto-universitetet (Aalto yliopisto),
 • civilingenjörsutbildning inom bygg i Sverige vid t.ex. Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm eller Chalmers i Göteborg, eller
 • någon helt annan högre högskoleutbildning (Master's Degree) i något annat land.