Formgivare (YH), inredningsarkitektur

info
Examen: Formgivare (YH)
Utbildningsområde: Konst och kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: 15-30.3.2023

Mål

Vill du lära dig mer om om rummets olika funktioner och utformning? Om material, ljussättning, färgsättning och utsmyckning? Genom studier i inredningsarkitektur utvecklar du din egen kreativitet. Målet med utbildningen är en mångsidig kunskap om formgivningsprocessen, och vi hjälper dig att utvecklas till en professionell yrkesutövare med en säker formkänsla i kombination med en bred kunskap om både material och arbetsmetoder.

Utbildningen inom inredningsarkitektur är den enda svenskspråkiga på högskolenivå i Finland.

Utbildningens innehåll

Inredningsplanering handlar om människans behov och trivsel. I våra verkstäder kan du experimentera och skapa hållbara produkter för rummets olika behov. Studierna innehåller både teoretiska ämnen och praktiska uppgifter som teckning, visuell kommunikation, färglära, komposition, digitala verktyg och tredimensionell gestaltning. Teamarbete är viktigt, och redan under studietiden knyter du kontakter till arbetslivet. Vi jobbar både tillsammans med näringslivet och med projekt som förverkligas inom högskolan. Det kan också vara samarbeten med andra kulturutbildningar där var och en deltar med sina egna kompetenser.

En fungerande kommunikation mellan beställare, tillverkare och användare är grunden till allt. Vi strävar efter en familjär stämning och hos oss kan du räkna med individuell handledning.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

  • grundstudier
  • yrkesstudier
  • valfria studier
  • praktik, 30 sp
  • examensarbete, 15 sp

Grundstudierna innehåller allmänna studier och studier inom konsthistoria, designhistoria och kulturkunskap. Yrkesstudier innebär branschspecifika kurser där du som studerande utvecklas professionellt. Under studietiden har du 20 veckor (30 sp) praktik när har du möjlighet att fördjupa dig inom ett visst område. De flesta gör sin praktik på arkitekt- och inredningsbyråer runt om i Finland, men vi har även studerande som haft praktikplatser i Sverige, Danmark och andra europeiska länder. Examensarbetet görs under det sista studieåret.

Karriärmöjligheter

Som formgivare med inriktning på inredningsarkitektur är designtjänster samt funktionella och visuella problemlösningar din vardag. Du kan du jobba som egenföretagare, på arkitekt- eller inredningsbyråer samt inom designindustrin. Arbetet är varierande, du kan jobba med att planera och inreda privata och offentliga rum, men även temporära rum, mässmontrar och utställningar.

Kompetens

Den som avlagt yrkeshögskoleexamen är behörig för tjänster eller befattningar där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Examensarbete

Examensarbetet kan vara ett internt eller externt beställningsarbete, ett samarbetsprojekt eller ett designkoncept. Våra studerande har bland annat planerat restauranger, daghem och butiksutrymmen med fokus på färgsättning och akustik. Målet med examensarbetet är utveckla och visa din förmåga att tillämpa dina kunskaper, och knyta viktiga branschkontakter.

Internationell verksamhet

Vill du se världen? Vi deltar i flera europeiska utbytesprogram och våra studerande har fina möjligheter att studera utomlands. Du kan åka som utbytesstuderande en termin eller ett läsår, eller göra din praktik utomlands. Vi rekommenderar att du i så fall åker utomlands under det tredje studieåret.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisnings- och examensspråket är svenska, men enskild handledning och föreläsningar förekommer ibland även på finska eller engelska. Skriftliga arbeten och tentamen kan enligt överenskommelse även göras på finska och engelska.

Samarbete med andra aktörer

Vi arbetar nära branschen och ofta med projekt för olika uppdragsgivare. Examensarbetet eller praktikplatsen kan vara en första kontakt till din framtida arbetsplats. Redan under studietiden är det viktigt att knyta kontakter till arbetslivet och därför poängterar vi kommunikationen mellan beställare, tillverkare och användare.

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan du söka till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.