Formgivare (YH), grafisk design

info
Examen: Formgivare (YH)
Utbildningsområde: Konst och kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: 16-30.3

 

Mål

Målet med studierna inom grafisk design är att ge studerande kunskap inom den grafiska branschens många delområden med betoning på visuell kommunikation.

Största fokus under studietiden är att utvecklas till professionell formgivare med en säker formkänsla i kombination med en gedigen kunskap om material och metoder. Studerande får en mångsidig kunskap om formgivningsprocessen som en kreativ och innovativ problemlösningsprocess. Studierna fokuserar på att renodla det egna uttrycket, på att utveckla det tekniska kunnandet och att lära den studerande ta ansvar för utfört arbete. Mycket tyngd läggs på generella kreativa övningar.

Studerande lär sig presentera sina idéer visuellt, skriftligt och muntligt. Under praktikperioden arbetar studerande med professionella yrkesutövare eller på designbyråer.

Utbildningens innehåll

Studierna innehåller bl.a. typografi, kommunikationslära, Design Management, teckning, komposition, bildhantering, foto och rörlig bild. Andra områden som ingår är illustration, informationsplanering och branding.

Praktiska tillämpningar varvas med teoretiska studier. En stor del av studierna är projektbaserade, vilket ger en god inblick i yrket och goda kontakter till arbetslivet.

Praktikperioderna omfattar ungefär 20 arbetsveckor och under perioden arbetar studerande med professionella yrkesutövare eller på designbyråer.

Portfoliometodiken används som ett stöd för studierna. Det samlade materialet används vid gemensamma bedömningar, vid den personliga handledningen samt som hjälp både vid utvärdering av arbetsprocessen och vid det egna arbetet.

Val av huvudämne eller specialisering

Utbildningen i grafisk design är en profilering inom utbildningen visuell konst. Du kan till stor del personifiera din examen genom bl.a. individuell handledning och genom att välja kurser från de andra profileringarna så att du får den utbildning inom visuell kommunikation, design, foto och konst som intresserar dig. Målet med studierna är att ge en bred visuell, branschrelaterad och konstnärlig kompetens.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • grundstudier
 • yrkesstudier
 • valfria studier
 • praktik
 • examensarbete

Grundstudier inkluderar allmänna studier (t.ex. språkstudier) och studier inom kulturområdet, såsom konst- och designhistoria och kulturkunskap. Yrkesstudier innebär branschspecifika kurser där studerande utvecklas professionellt. Studeranden har totalt 20 veckor praktik under sin studietid, som också kan utföras utomlands. Under praktiken har studerande möjlighet att fördjupa sig inom ett specifikt designområde. Examensarbetet görs under det sista studieåret och omfattar nästan hela vårterminen.

Karriärmöjligheter

Efter en examen inom grafisk design kan utexaminerade arbeta med bl.a. konceptplanering och formgivning av tryckt material, reklam, webb och förpackningar, antingen som egen företagare eller grafiker på en reklam- eller mediabyrå.

Studerande har möjlighet att vara medlem i den riksomfattande föreningen för grafiska designer, Grafia ry. (Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Grafia ry / Grafia − Association of Visual Communication Designers in Finland) som juniormedlemmar.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen är med i europeiska utbytesprogram. Inom Erasmus förekommer studerande- och lärarutbyten med högskolor i Portugal, Lettland, Tyskland, Schweiz, England och skolor i Norden, Italien och Kina. Deltagande i internationella mässor är ett återkommande inslag för både studerande och lärare

Examensarbete

Målet med examensarbetet är att studerande utvecklar och visar sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter. Under examensarbetsprocessen får man stöd i form av handledning och seminarier.

Examensarbetet är ett självständigt arbete som består av tre olika delar:

 • En självständig produkt eller ett krävande uppdrag av utomstående beställare
 • En skriftlig dokumentation
 • En offentlig presentation och slutarbetsutställning

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Utbildningen i formgivning är relativt språkoberoende. De kurser som kräver skriftligt arbete kan även göras på finska och engelska trots att Novias utbildningsspråk är svenska.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen i formgivning arbetar branschnära och har samarbetsprojekt med olika företag, institutioner och designbyråer inom branschen.

Praktik och examensarbete görs också i samarbete med egen bransch. Examensarbetet är ofta ett uppdrag av utomstående beställare.

Redan under studietiden är det viktigt att knyta kontakter till arbetslivet och därför poängteras betydelsen av kommunikationen mellan beställare, tillverkare och användare. Teamarbete betonas starkt.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.

Utexaminerade formgivare kan studera vidare vid t.ex. Aalto-universitetet i Helsingfors, HDK i Göteborg (Högskolan för design och konsthantverk) eller vid Designhögskolan i Umeå.