Konst och kultur

Inom konst och kultur kan man avlägga en yrkeshögskoleexamen som inbegriper utbildning inom musik, scenkonstpedagogik, bildkonst och formgivning.

Novia erbjuder följande Bachelorutbildningar inom konst och kultur i Jakobstad hösten 2021

_______________________________________________________________

Novia erbjuder följande Bachelorutbildning på engelska inom konst och kultur

Novia erbjuder följande Masterutbildning på engelska inom konst och kultur