Konst och kultur

Inom konst och kultur kan man avlägga en yrkeshögskoleexamen som inbegriper utbildning inom musik, scenkonstpedagogik, bildkonst, formgivning och fotografering. 

Novia erbjuder följande Bachelor-utbildningar inom konst och kultur i Jakobstad 

_______________________________________________________________

Novia erbjuder följande Bachelor-utbildning på engelska inom konst och kultur

Högre YH-utbildning inom konst och kultur på engelska i Jakobstad