Konst och kultur

Inom konst och kultur kan man avlägga en yrkeshögskoleexamen som inbegriper utbildning inom musik, scenkonstpedagogik, bildkonst och formgivning.

Novia erbjuder följande Bachelorutbildningar inom konst och kultur - Ansökan 16-30.3

Masterutbildning inom konst och kultur - Ansökan 16-30.3

_______________________________________________________________

Bachelorutbildning på engelska inom konst och kultur