Estenom (YH)

info
Examen: Estenom (YH)
Utbildningsområde: Hälsa och välfärd
Omfattning: 3,5 år 210 studiepoäng
Ort: Vasa
Ansökningstid:

Utbildningen ger en kandidatexamen inom skönhet och kosmetika, skönhetsvård och är ett kreativt och skapande yrke. Estenomen får kompetens inom stil och utseende, hår- och hudvård, makeup, hårdesign, entreprenörskap, kundservice, fotografering, produktkunskap och kosmetika. De kompetenser som utbildningen erbjuder är breda inom skönhetsbranschens ämnen och ger estenomen möjlighet att utföra olika uppgifter i varierande arbetsmiljöer. Estenomen skapar estetiska och visuella helheter för kunder eller modeller enligt arbetsuppgift. Målet är att påverka det inre välbefinnandet för kunderna genom externa förutsättningar, dvs. utseende.

Skönhetsbranschen är en framåtsträvande, trendmedveten och kreativ bransch, vilken skapar nya arbetsmöjligheter genom utveckling och förändring. Branschen ger estenomen möjlighet att arbeta på olika sätt med kunder, antingen direkt eller indirekt för mindre eller större företag eller som egenföretagare eller frilansare.

Kompetenser för en blivande estenom

Kompetens i utvecklingen av skönhetsvårdens tjänster och produkter

Estenomen kan planera och utveckla tjänster inom hud- och hårvård, och leda tjänsteproduktionen under utveckling av branschen och sig själv. Estenomen förmår att med respekt för etiska principer verka i en internationell arbetsmiljö.

Hud-, hår-, makeup- och stilkompetens

Estenomen behärskar principerna för människans anatomiska, fysiologiska och kroppsliga funktioner, och de vård- och stilrelaterade faktorer som främjar god hälsa. Estenomen kan handleda kunder och arbetssamfundet i branschprodukternas, tjänsternas och redskapens säkra användning och utveckling.

Kosmetisk kompetens

Estenomen behärskar kosmetikprodukternas kemiska, fysiologiska och kommunikativa egenskaper, och beaktar råvarornas och förpackningarnas, lagstiftningens och den hållbara utvecklingens krav i sitt handlande med kosmetikprodukter i samband med de olika uppgifterna inom branschen, försäljning, marknadsföring och produktutveckling.

Kompetens i skönhetsbranschens affärsverksamhet och företagsamhet

Estenomen har kunskap om principerna för planering av affärsverksamhet inom branschen och om företagandets regler, samt kan i yrkesutövandet utnyttja affärsverksamhetens verktyg i en nationell och internationell verksamhetsmiljö. Estenomen verkar företagarmässigt och kan utveckla affärsverksamheten på etiskt hållbar grund.

Kompetens i skönhetsbranschens forskning och utveckling

Estenomen har förmåga att på ett arbetslivsnära sätt, och med hjälp av nätverk, forska i och utveckla affärsverksamheten inom branschen och sitt yrkesområde.

Utbildningens innehåll

Utbildningen omfattar branschens olika områden och dessa ämnen studeras främst från grunderna till mer avancerade och/eller fördjupade lärandemål. Studierna förverkligas främst som närstudier, men även virtuella studier kan förekomma. Studerande har även självstudier, vilket förutsätter förmåga att genomföra studierna självständigt. Studierna är studerandecentrerade med praktiska övningar och workshops som är inriktade på lärandemål. Olika par- och teamarbete ger studerande erfarenhet att samarbeta med andra. Under studietiden skapar och deltar studerande i projekt och evenemang, vilka utvecklar kreativitet och kompetens. Exempelvis är modevisningen ett sådant projekt. Projekt och evenemang görs i samarbete med arbetslivet, vilket ger estenomen goda möjligheter att knyta kontakter och bygga upp det professionella nätverket. I kurserna för olika branschområden bekantar sig studerande med arbetslivets verksamhet och/eller träffar alumner i arbetslivet.

Inspiration och kreativitet är viktiga för visuell styling och moodboards skapas och används som en metod för att planera utseende och helheter. Analyser av säsongens mode och trender är också viktiga metoder inom branschen. Övriga arbetssätt och metoder under studietiden består av föreläsningar, demonstrationer, praktiska övningar och praktik. Studerande har även tillgång till utbildningens skönhetsstudio där kunder kan tas emot.

Praktiken omfattar 48 sp och varje läsår görs en praktik. För praktikens del, fördjupar studerande kompetenser inom specifika branschområden. Studerande sporras till att utföra praktiken utomlands och det finns goda möjligheter till det, exempelvis i Sverige. 

Studiernas uppbyggnad 

Studierna består av:

 • Grundstudier, 19 sp
 • Yrkesstudier, 123 sp
 • Praktik, 48 sp
 • Valfria studier, 5 sp
 • Examensarbete, 15 sp

Karriärmöjligheter

Utsikterna för karriären inom skönhetsbranschen är många och varierande på grund av de breda kompetenserna. Arbetsplatsen kan vara mindre företag, ledande branschföretag eller som egenföretagare. Professionella arbetstitlar är stylist, försäljningsassistent, försäljningschef, butikschef, frilansande estenom inom smink och/eller hår för mode och skönhet, konsult för branschföretag, branschförman, teamledare eller coach inom produkt- och tjänsteförsäljning, entreprenör eller inom branschutveckling eller utbildning. Estenomen kan även arbeta vid agenturer, showrooms, trendbyråer och branschtidningar.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en eller flera praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen har samarbete med europeiska högskolor i Belgien, Grekland och Litauen. Utlandspraktik är populärt bland studerande och den ger goda möjligheter att knyta internationella kontakter, skapa nätverk samt utveckla den egna yrkesidentiteten. Studerande sporras till att utföra utlandspraktik under studietiden. Studerande har utfört praktik i länder såsom Sverige, England, Frankrike, Nederländerna och Spanien.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller modell)
 • en plan, produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, konstnärlig produktion, kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

 Samarbete med andra aktörer

Utbildningen samarbetar med regionens branschföretag samt med andra företag och organisationer inom de olika branschområdena genom gemensamma projekt. Vanligtvis gäller det kortare projekt som utförs av studerandeteam. Projektets kundgrupp kan variera från unga till seniorer, vilket ger bra erfarenhet för studerande. Modevisning och evenemang förverkligas under studietiden, vilka skapas i samarbete med samarbetsparter och sponsorer. Under studietiden genomförs även studiebesök till företag och utomstående föreläsare anlitas. Alumner från skönhetsbranschen kommer och delar med sig av egna erfarenheter, karriärval och arbetsliv. Under praktiken skapas nya kontakter och nätverk med olika aktörer.