Träffa oss

Yrkeshögskolan Novia deltar årligen i flera olika studerandemässor och evenemang.  Våra egna studerande som är utbildade PR-tutorer reprenterar och besöker både andrastadiets skolor och gymnasier runtom i Finland.  Dessutom är du välkommen att komma på besök till oss och följa med på någon föreläsning om du vill.  Om du vill ha ett besök till din skola eller komma på besök till Novia vänligen kontakta Julia Dahlkvist, julia.dahlkvist@novia.fi

Här hittar du de evenmang och mässor som vi deltar i 2018-2019:

  • Lukiopäivä i Vasa 11.10 i Alere
  • Åbohögskolornas gemensamma infodag i Åbo 9.11
  • Studia-mässan i Helsingfors 27-28.11
  • Saco-mässan i Älvsjö, Stockholm 28-30.11
  • UniYH-dag i Åbo 18.1 och 8.3

           -under dagen ordnas lunch för studiehandledare med ÅA och Novia

  • UniYH-dag i Vasa 25.1

          -under dagen ordnas lunch för studiehandledare med ÅA och Novia

  • Edu + Job-mässa i Karleby 5.2
  • Edu + Job-mässa i Vasa 7.2
  • Åpopäivät 2019 Silta tulevaisuuteen i Åbo 7-9.2
  • Studiemässa vid Nylands brigad 6.3