Studerandekåren Novium

Besök Noviums hemsida på adressen  www.novium.fi

Studerandekåren Novium

Vid Yrkeshögskolan Novia verkar studerandekåren Novium som är ett offentligrättsligt organ med självstyrande rätt. För studerandekårens ledning finns ett fullmäktige och en styrelse. Studerandekårens uppgift är att välja studeranderepresentanter till Yrkeshögskolan Novias styrelse och till andra organ inom yrkeshögskolan samt att delta i yrkeshögskolans övriga verksamhet. För att upprätthålla intressebevakningen kan studerandekåren uppbära en medlemsavgift och har ett sekretariat till sitt förfogande.

Dessutom skall studerandekåren vara en förenande länk mellan sina medlemmar samt främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till de studerandes roll i samhället.

Medlemskap i Novium

Medlemskap i studerandekåren Novium ger dig en mängd förmåner på Novias  verksamhetsorter. Nationella förmåner är t.ex. rabatt på tåg och bussar och naturligtvis subventionerad lunch för studerande.

Intressebevakningen på lokalnivå sköter Novium genom kontakt till unga fullmäktigeledamöter i de kommuner där Novia är verksamt. På nationell nivå är Novium medlem i Förbundet för Studerandekårer vid Yrkeshögskolorna i Finland - SAMOK r.f. Via SAMOK påverkar Novium de nationella riktlinjerna för studerandepolitiken och arbetar bland annat för de studerandes studiesociala ställning, en garanterad studerandehälsovård och de yrkeshögskolestuderandes status.

Tutorverksamhet

För nya studerande finns tutorer. Tutorernas uppgift är att fungera som handledande studerande åt nya studerande vid yrkeshögskolan. Tutorerna visar dig runt på campus, inviger dig i studielivet och kamratskapen samt berättar om studierna.

Till studerandekårens årliga evenemang hör BTS och naturligtvis årsfesten. Tillsammans med andra kårer ordnas bland annat evenemang som Fastlaskiainen och Wapprodden. Vid Novias olika enheter finns det verksamma studerandeföreningar som tar hand om det studiesociala, ordnar fester och fritidsaktiviteter.

Novium finns till för alla studerande vid Novia. Tveka inte att ta kontakt om du funderar över något. Studerandekåren finns till för att göra just din röst hörd och tvekar inte att göra det. Delta gärna själv i påverkningsarbetet genom att vara aktiv i fullmäktige eller styrelsen. Detta är en erfarenhet som är bra att ha.

Studerandeföreningar vid Novia

Studerandeföreningar finns på varje campus, och deras främsta uppgift är att ordna aktiviteter och höja trivseln. Många av våra föreningar har egna, ändamålsenliga utrymmen och ordnar aktiviteter som bl.a. sitzer, exkursioner och motionsevenemang.

  • Skruvster - För kulturstuderande i Jakobstad
  • Filicia - För ingenjörs- och företagsekonomistuderande i Vasa
  • N.U.D - För studerande inom social- och hälsoområdet samt skönhetsbranschen i Vasa
  • ENÅ - Elevföreningen vid Navigationsskolan i Åbo. För sjöfartsstuderande.
  • ÅKA - Åbo Kåravdelning r.f. för studerande i Åbo
  • EKA - För studerande i Raseborg
  • Skuffis - För agrologstuderande i Raseborg
  • Spiritus Forstis - För skogsbruksingenjörsstuderande i Raseborg
  • Vita Hjälmen - För byggstuderande i Raseborg
  • WAT r.f. - För tradenomstuderande i Raseborg