Internationell verksamhet

En internationell högskola

2018 åkte 332 Novianer på utbyte. De mest populära länderna var Sverige och Indonesien för utbyten över tre månader. Novia tog samma år emot 168 utbytesstuderande.

I ett allt mer mångkulturellt samhälle och internationellt arbetsliv behövs nya färdigheter. Genom att skaffa dig internationell erfarenhet under studietiden förbättrar du dina möjligheter att arbeta i en mångkulturell miljö såväl internationellt som i hemlandet.

Yrkeshögskolan Novia har engelskspråkiga utbildningar på Bachelor- och Masternivå. Vi deltar i ett flertal utbytesprogram och internationella projekt. Vi kan också erbjuda Double Degree -program inom företagsekonomi och teknik med Tyskland och Spanien samt inom musik med Italien Vi har ca 230 internationella examensstuderande från mer än 50 olika länder och ca 100 inkommande utbytesstuderande årligen som alla bidrar till att skapa en internationell studiemiljö. Ett centralt mål för Novia är att den internationella verksamheten på ett naturligt sätt integreras i undervisningen och i högskolan.

Novia kan erbjuda dig följande möjligheter till internationalisering under studietiden:

  • utbytesstudier
  • arbetspraktik utomlands
  • deltagande i internationella projekt och intensivkurser
  • deltagande i engelskspråkiga kurser eller projekttermin vid Novia
  • möjlighet att fungera som tutor åt utbytesstuderande
  • virtuella kurser tillsammans med utländska studerande

Internationella enheten och utbildningsprogrammens internationellt ansvariga lärare informerar om dessa möjligheter och handleder studerande i fråga om allt som berör internationell verksamhet.

Kontaktuppgifter  

Internationell chef
Camilla Pundars-Mitts, Vasa tfn (06) 328 5142, camilla.pundars-mitts@novia.fi