Rekryteringsannons

Modell på en mindre annonsmodell för personalrekrytering med hänvisning till Novias webbsidor för mera information om befattningen.

rekryannons mall3

 

Modell på en annons med en projektlogotyp.

projektkoordinator mall

 

 

 

Modell på en annons för prefekt/person i ledande ställning.

prefekt rekrymall