DNV GL-certifieringsmärke

Användning av DNV GL-certifieringsmärke
 

ISO 9001 COL SE

I den grafiska manualen för DNV GL-certifieringsmärket (utfärdad av DNV Certification Oy/Ab) beskrivs bl.a. följande:

 • Certifikat kan reproduceras för att användas i marknadsföringssyfte. Då certifikat används endast i begränsad utsträckning bör företaget ha skriftligt tillstånd till det av DNV GL.
 • Innehavaren av certifikat får använda det certifieringsmärke som representerar certifieringsstandarden för den certifierade verksamhetsorten.
 • Certifikat eller certifieringsmärke får användas i brevhuvuden, broschyrer och annat marknadsföringsmaterial.
 • Certifieringsmärket får inte användas direkt på produkt eller produktmärket i så nära samband med produkt att de kan missuppfattas som ett produktcertifikat. Märket får inte heller användas på förpackningar, kommersiella prover eller i certifikat för godkännande.
 • Certifieringsmärket kan ändras till lämplig storlek, dock så att:
  - märket inte är större än företagets egen logotyp
  -
  minimistorleken är 15 mm (bredd)
  - mellanrummet mellan certifieringsmärket och företagets egen logotyp inte är mindre än certifieringsmärkets bredd. Detta gäller även då certifieringsmärket är placerat under företagets logotyp.
  Detta gäller även webbsidor.

 

Ladda ner DNV GL-märket ISO 9001 (svenska)
Ladda ner DNV GL-märket ISO 9001 (engelska)
Ladda ner DNV GL-märket ISO 9001 (finska)