Sök till YH-studier

 OBS! Sidan uppdateras under hösten 2021

Ansökningstider 2022

Ansökan till Novias examensinriktade dag- och flerformsstudier på svenska pågår 16-30.3.2022 och ansökan gör du via studieinfo.fi.  

Ansökan till Bachelor- och Masterstudier på engelska pågår 5-19.1.2022 och ansökan gör du via studyinfo.fi. Läs mer om Novias engelskspråkiga utbildningar.  Läs mer här om ansökan till högre YH-utbildning.

Till Novia steg för steg

1) Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden 16-30.3.2022 kl. 15.00.

2) Anmälan till YH-urvalsprovet

Anmäl dig till det nationella YH-urvalsprovet i samband med att du fyller i ansökan i studieinfo.fi. Du kan själv välja plats och tidpunkt bland de alternativ som erbjuds. Observera att anmälan är bindande och att antalet platser är begränsade. Du kan inte ändra tidpunkten eller platsen efter att ansökningstiden har utgått 30.3.2022 kl. 15.00.

3) Ladda upp eventuella bilagor

När du fyller i ansökningsblanketten får du information om vilka betyg du ska ladda upp som bilaga till din ansökan. Ladda upp eventuella bilagor senast 6.4.2022 kl. 15.00.

4) Förbered dig för urvalsprov

En separat kallelse till urvalsprov skickas senast xx.5.2022  till dig som ansökt till
- kulturutbildning, har en godkänd förhandsuppgift och anses behörig som sökande
- sjökapten, flerform
Observera att om du har ansökt till sjökapten, dagstudier måste du delta både i ett separat lämplighetstest 5.5.2022 och det nationella YH-urvalsprovet. Du får ingen separat kallelse till lämplighetstest till sjökapten, dagstudier. 

Du som ska delta i YH-urvalsprovet 30.5 - 3.6.2022 hittar noggrannare anvisningar under Urvalsprov 2022.

5) Vänta på resultat från betygsantagning

Om du har ett betyg som ger poäng i antagningen, studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen (yrkesinriktad grundexamen skall vara avlagd efter 1.8.2015), kan du bli antagen till de utbildningar som tillämpar detta antagningssätt. Bli du antagen på basen av betyg får du resultat senast 30.5.2022 per e-post. Om dina poäng inte räcker till för att bli antagen till ditt högsta önskemål bör du även delta i det nationella YH-urvalsprovet. 

6) Delta i urvalsprov 

Har du inte blivit antagen på basen av betyg bör du delta i det nationella YH-urvalsprovet vid den tidpunkt /plats du själv valt i din ansökningsblankett under ansökningstiden.  Om du sökt till en utbildning som inte använder YH-urvalsprovet bör du delta i den utbildningens urvalsprov. Se punkt 4. Mer information om urvalsprov gällande studier på Bachelor-nivå och Master-nivå. Ifall det sker förändringar gällande förverkligandet av urvalsproven, informerar vi om dessa senare.

7) Resultat

Alla resultat publiceras senast 8.7.2022. Du får ett e-postmeddelande om du blir antagen, håll koll på din inbox (och skräppost).  E-postmeddelandet sänds till den e-post du uppgett i ansökningsblanketten. Observera att mottagande av studieplats är bindande och du kan endast ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen per termin i Finland. Om du är på en reservplats till en utbildning kan du ännu antas till den utbildningen senast 2.8.2022. Om du anser att det har skett ett fel vid antagningen av studerande kan du söka om ändring i antagningsresultaten.

8) Antagen studerande? 

Kom ihåg att motta din studieplats i studieinfo-tjänsten och följ de angivna instruktionerna. Gör samtidigt terminsanmälan. Studierna inleds i slutet av augusti, exakta datum publiceras senare. Mera information för nya studerande hittar du på Novias sidor.

Öppna YH är öppen för alla 

Vår Öppna YH är öppen för alla. Du kan studera kurser från vårt utbildningsutbud som en öppen YH-studerande. Vi erbjuder studier inom de flesta YH-utbildningarna via Öppna YH-leden