Sök till YH-studier

OBS! Sidan kommer att uppdateras under hösten

Ansökningstider 2022

Ansökan till Novias examensinriktade dag- och flerformsstudier på svenska pågår 16-30.3.2022 och ansökan gör du via studieinfo.fi.  

Ansökan till Bachelor- och Masterstudier på engelska pågår 5-19.1.2022 och ansökan gör du via studyinfo.fi. Läs mer om Novias engelskspråkiga utbildningar.  Läs mer här om ansökan till högre YH-utbildning.

Till Novia steg för steg

1) Ansök via studieinfo.fi 

Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under ansökningstiden 16-30.3.2022 kl. 15.00.

2) Anmälan till YH-urvalsprovet

Anmäl dig till det nationella YH-urvalsprovet i samband med att du fyller i ansökan i studieinfo.fi. Du kan själv välja plats och tidpunkt bland de alternativ som erbjuds. Observera att anmälan är bindande och att antalet platser är begränsade. Du kan inte ändra tidpunkten eller platsen efter att ansökningstiden har utgått 30.3.2022 kl. 15.00.

3) Ladda upp eventuella bilagor

När du fyller i ansökningsblanketten får du information om vilka betyg du ska ladda upp som bilaga till din ansökan. Ladda upp eventuella bilagor senast 6.4.2022 kl. 15.00.

4) Förbered dig för urvalsprov

En separat kallelse till urvalsprov skickas i början av maj till dig som
-  har en godkänd förhandsuppgift och anses behörig som sökande till kulturutbildning

Observera att om du har ansökt till sjökapten, dagstudier måste du delta både i ett separat lämplighetstest 5.5.2022 och det nationella YH-urvalsprovet. Du får ingen separat kallelse till lämplighetstest till sjökapten, dagstudier. 

YH-urvalsprovet arrangeras 30.5 - 3.6.2022. Valet av provplats och provtidpunkt som du gjort i tjänsten Studieinfo.fi fungerar som anmälning. Ingen separat kallelse sänds till YH-urvalsprovet.. Bekanta dig noggrant med anvisningarna som berör YH-urvalsprovet

5) Vänta på resultat från betygsantagning

Om du har ett betyg som ger poäng i antagningen, studentexamen eller yrkesinriktad grundexamen (yrkesinriktad grundexamen skall vara avlagd efter 1.8.2015), kan du bli antagen till de utbildningar som tillämpar detta antagningssätt. Bli du antagen på basen av betyg får du resultat senast 30.5.2022 per e-post. Om dina poäng inte räcker till för att bli antagen till ditt högsta önskemål bör du även delta i det nationella YH-urvalsprovet. 

6) Delta i urvalsprov 

Har du inte blivit antagen på basen av betyg bör du delta i det nationella YH-urvalsprovet vid den tidpunkt /plats du själv valt i din ansökningsblankett under ansökningstiden.  Om du sökt till en utbildning som inte använder YH-urvalsprovet bör du delta i den utbildningens urvalsprov. Se punkt 4. Mer information om urvalsprov gällande studier på Bachelor-nivå och Master-nivå. Ifall det sker förändringar gällande förverkligandet av urvalsproven, informerar vi om dessa senare.

7) Resultat

Alla resultat publiceras senast 8.7.2022. Du får ett e-postmeddelande om du blir antagen, håll koll på din inbox (och skräppost).  E-postmeddelandet sänds till den e-post du uppgett i ansökningsblanketten. Observera att mottagande av studieplats är bindande och du kan endast ta emot en studieplats som leder till högskoleexamen per termin i Finland. Om du är på en reservplats till en utbildning kan du ännu antas till den utbildningen senast 2.8.2022. Om du anser att det har skett ett fel vid antagningen av studerande kan du söka om ändring i antagningsresultaten.

8) Antagen studerande? 

Kom ihåg att motta din studieplats i studieinfo-tjänsten och följ de angivna instruktionerna. Gör samtidigt terminsanmälan. Mera information om bl.a. studiestarten för nya studerande hittar du på Novias sidor.

Öppna YH är öppen för alla 

Vår Öppna YH är öppen för alla. Du kan studera kurser från vårt utbildningsutbud som en öppen YH-studerande. Vi erbjuder studier inom de flesta YH-utbildningarna via Öppna YH-leden

 

  

 Frågor kontakta antagningsservice 

E-post antagningsservice@novia.fi
Telefontid: vardagar kl. 12-13.45
Telefon (06) 328 5555