För studiehandledare

Välkommen till Novias sida för studiehandledare! Här har vi samlat information som vi hoppas ska hjälpa dig i din handledning. Du hittar bland annat aktuell information om ansökan, vårt utbildningsutbud, studier vid Novia samt mässor och PR-besök.

Brev som blivit utsänt till studiehandledare, oktober 2021

Bästa studiehandledare!

Bifogat hittar du planschen som beskriver utbildningsutbudet 2022. Vi hoppas att ni lägger upp denna någonstans i er skola och att den är till hjälp då ni guidar unga människor i deras val av utbildning. Senare i höst sänder vi även våra broschyrer.

Utbildningsnyheter 2022

 • Nya utbildningar på engelska är Bachelor of Engineering, Energy Technology i Vasa samt två Masterutbildningar: Master of Engineering, Structural Engineering i Raseborg samt Master of Culture and Arts, Music i Jakobstad.
 • En ny utbildning på svenska inleds hösten 2022: Formgivare (högre YH) i Jakobstad.
 • Tradenom (YH), Jakobstad och scenkonstpedagog (YH), Jakobstad har ingen antagning 2022.

Ansökan till utbildning på engelska pågår 5–19.1 och till utbildning på svenska 16–30.3.

PR-turné

Vill ni ha besök av våra utbildade PR-tutorer eller av vår personal, eller vill ni besöka oss? Kontakta Julia Mård, julia.mard@novia.fi, tfn 050 527 2355 för att boka in ett besök! Novia står för er busskostnad ifall ni vill besöka något av våra campus.

Evenemang vid Yrkeshögskolan Novia eller där Yrkeshögskolan Novia deltar hösten 2021

 • 5.11 Hakijan päivä, ett virtuellt evenemang som ordnas inom ramen för studiestad Åbo
 • UniYH-dagar i Åbo 12.11 och Vasa 19.11 tillsammans med Åbo Akademi
 • 19-20.11 Vetenskapskarnevalen i Vasa
 • 23-24.11 Studia-mässan

Listan på evenemang uppdateras kontinuerligt på novia.fi.

Tack för det viktiga arbete ni gör!

Om Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 300 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland. Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för deras framtida yrkeskarriärer.

 

 Ansökan

Ansökan till Novias examensinriktade dag- och flerformsstudier samt högre YH-utbildningar sker via ansökan 16-30.3.2022 i studieinfo.fi

Ansökan till Bachelor- och Masterstudier på engelska sker via ansökan 5-19.1.2022 i studyinfo.fi.

studieinfo.fi upprätthåller utbildningsstyrelsen information riktad till studiehandledare gällande ansökan till högskolor.

 

Antagning och urvalsprov

Information om tidtabellen hittas också på sidan sök till YH-studier.  Information om urvalsproven hittas under respektive utbildning på studieinfo eller på sidan om urvalsprov.

Broschyrer

Våra broschyrer kan du bläddra i elektroniskt här. Önskar du beställa broschyrer till dig eller din skola, vänligen fyll i detta formulär.

Träffa oss

Yrkeshögskolan Novia deltar årligen i flera olika studerandemässor och evenemang. Våra egna studerande som är utbildade PR-tutorer representerar och besöker både gymnasier och yrkesskolor runtom i Finland. Dessutom är du välkommen att komma på besök till oss eller följa med på någon föreläsning om du vill, Novia står för busskostnaderna vid besök till något av våra campus. 

Om du vill ha ett besök till din skola eller komma på besök till Novia vänligen fyll i detta formulär

 

Studier

Olika stödformer för studerande

Studerande vid Novia har tillgång till många olika sorters service och rådgivning för att lyckas med sina studier och för att studietiden ska bli så bra som möjligt. Bland annat har studerande tillgång till:

 • Studiehandledning och -planering. Här hittar du kontaktuppgifter till studiehandledare.
 • Tillgänglighet och stöd i studierna.
 • Läs på FPA:s sida mera om studiestöd.
 • Novia har en nära kontakt med arbets- och näringslivet och samarbetar på flera olika sätt, praktik och examensarbeten är några exempel. Detta betyder att studierna får en nära koppling till den verklighet studerande kommer att jobba i. Novias karriärtjänst är en kontaktskapande länk mellan studerande och näringslivet med fokus på att stödja våra studerande att hitta relevant anställning.
 • Klicka på denna länk för att läsa mera om Novias bibliotek.
 • Studiepsykolog och studerandehälsovård.
 • Tuudo-appen förenklar studerandes vardag.
 • Studerandeservice vid varje campus som hjälper studerande i studieärenden.
 • Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia, Novium bevakar studerandes rättigheter och jobbar för att alla studerande blir rättvist behandlade.


Studieformer och flexibla studiemöjligheter

 • Examensstuderande. Alla har en egen Individuell studieplan, ISP som innebär att studerande har möjlighet att studera individuellt.
 • Vid Novia finns goda möjligheter att studera eller göra praktik utomlands. Information om internationellt utbyte »
 • Studerande har möjlighet att avlägga studier vid andra finländska högskolor. Läs mer om flexibel studierätt, JOO-studier »
 • Novias Bachelorutbildningar ger en bra grund för fortsatta studier, till exempel studier på högre YH- eller mastersnivå.

Öppna yrkeshögskolan

Inom öppna yrkeshögskolan är det möjligt att avlägga kurser eller större studiehelheter utan att vara inskriven som examensstuderande. Öppna YH-studier är ett bra alternativ för den som vill testa på studier vid Novia.  Mer information om Öppna YH vid Novia.

Öppna YH-leden

Studerande vid ett yrkesinstitut i Finland har  möjlighet att avlägga 30 sp inom motsvarande yrkeshögskoleutbildning vid Novia. Studierna ger möjlighet till en smidigare övergång till studier på tredje stadiet, i detta fall vid Novia. De studier som avlägges vid Novia kan helt eller delvis ingå i studerandes examen vid yrkesinstitutet, och vid eventuell antagning till Novia tillgodoräknas kurserna på 30 sp i sin helhet i yrkeshögskoleexamen. Denna studieform förutsätter ett avtal med ifrågavarande yrkesinstitut.

Läs mer här om öppna YH-leden.

Användbara länkar

Här presenteras länkar som kan vara användbara för dig i din handledning:

Kontakta oss

Har du frågor om ansökan och antagning till Novia?
Kontakta antagningsservice
Tfn (06) 328 5555
antagningsservice@novia.fi

Har du frågor om våra utbildningar?
Kontakta våra utbildningsledare.