Studiestöd

Du kan ansöka om studiestöd genast när du fått besked om att du har blivit antagen till Novia. Enklast söker du om studiestöd via FPA:s etjänst som du hittar här.  Här finns även en kort beskrivning av Studiestödet samt det Allmänna Bostadsbidraget.

Vuxenutbildningsstöd

Utbildningsfondens vuxenutbildningsstöd stöder löntagare och företagare till frivillig yrkesutbildning. Läs mera här.