Socionom (YH), Vasa, flerformsstudier

Bästa studerande!

Du har blivit antagen till utbildningen till socionom (YH), flerformsstudier vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa.

Studiestart

8.9.2022 kl. 8.30 Introduktion till högskolestudier, Wolffskavägen 31, Vasa, rum C121

Obligatoriska närstudiedagar ht 2022:
8-10.9
13-15.10
10-12.11
8-10.12

I något fall kan virtuella föreläsningar/lektioner även vara schemalagda under veckorna, men kommer i så fall även att bandas och publiceras på Moodle.

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare (på plats från 8.8.2022):

Grupphandledare (på plats från 8.8.2022):