Social- och hälsovård, högre YH, Vasa, flerformsstudier

Grattis till din studieplats för högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård och välkommen till Yrkeshögskolan Novia!

Studiestart

Studierna inleds torsdag 1.9.2022 kl. 8.30 på Wolffskavägen 31 i Vasa.

Under de första närstudiedagarna 1.9-2.9.2022 får du viktig information gällande dina studier. Ta med originalen av de examensbetyg och arbetsintyg som du bifogade i din ansökan. Antagningen är villkorlig tills dokumenten har kontrollerats. De första kurserna startar redan första veckan och det är viktigt att du har datorn med dig genast vid studiestart. Du kan förbereda dig inför studierna genom att ladda ner studieappen Tuudo på din telefon.

Vi kontaktar dig via e-post för att informera om exakt program för de första närstudiedagarna 1.9-2.9.2022.

Om du har frågor gällande studierna var gärna i kontakt!

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare