Sjukskötare (YH), Vasa, flerformsstudier

Bästa studerande!

Du har blivit antagen till utbildningen till sjukskötare (YH), flerformsstudier vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa.

Studiestart

Obligatoriska närstudiedagar ht 2022 (med reservation för förändringar):

September:
Studiestarten sker 1.9 kl. 9.00 i klassrum B246 med introduktion till studierna.

Övriga datum i september:
2.9, 23.9, 30.9

Oktober:
3.10, 5.10, 6.10, 10.10, 14.10, 31.10

November:
14.11, 29.11

December:
2.12, 3.12, 5.12, 16.12

Virtuella föreläsningar/lektioner är även schemalagda under veckorna, men kommer även att bandas och publiceras på Moodle.

 

Kontaktuppgifter

Utbildningsledare (på plats från 8.8):