Användarkonto

Som ny studerande vid Yrkeshögskolan Novia skall du godkänna ett dataanvändaravtal för att få användarnamn och lösenord till Novias olika tjänster.

Du kommer att få ett automatiskt mail från Novia Self Service under sommaren (eller åtminstone före studiestarten). För att e-postmeddelandet skall skickas förutsätts att du har mottagit studieplatsen och anmält din närvaro/frånvaro för läsåret. Om du inte fått något automatiskt e-postmeddelande trots att du närvaroanmält dig bör du kontakta (d)en studiesekreterare som finns på ditt campus, i första hand via e-post.

Studerandeservice kontaktuppgifter

Efter att du har godkänt dataanvändaravtalet får du tillgång till intranätet och din Novia e-post. Du kan också bekanta dig med studieregistret Peppi och ladda appen Tuudo där du bl.a. kan ta i bruk ditt digitala studiekort.