Novias publikationsserie

Yrkeshögskolan Novias publikations- och produktionsserie sprider information och kunskap som tas fram inom ramen för vår utbildning, forskning och utveckling. Att kommunicera och publicera är viktigt såväl regionalt, nationellt som internationellt. I och med att vi på Novia ofta skriver på svenska har publikationsverksamheten särskild relevans i ett nordiskt sammanhang.

Novias publikations- och produktionsserie är indelad i sex kategorier enligt följande struktur och innehåll:

Rapporter
över utvecklings- och forskningsprojekt, monografier, sammanställningar som redigerats eller översatts.
Artiklar för att göra inlägg i diskussionen sakkunniga emellan. Kan även vara populärvetenskapliga artiklar riktade till en bredare publik.
Produktioner innefattar primärt resultat från konstnärlig verksamhet men även resultat av utvecklingsprojekt i form av icke-traditionella rapporter som t.ex. posters, film, musik eller portfolios. Produktioner kan även vara böcker eller andra skriftliga verk i kombination med konst, t.ex. en fotobok eller en utställningskatalog.
Läromedel kan vara t.ex. undervisningsmaterial,handböcker och guider i form av text, spel eller dvd.
Studerandes arbeten som artiklar eller rapporter, skrivna inom ramen för studier och i samarbete med läraren. Examensarbeten publiceras inte i Novias serie, utan endast i databasen Theseus.
Reseskildringar är material från internationell verksamhet som koordineras av Novia, vanligen en kortare text som omfattar omkring två sidor text samt bildmaterial.
Bloggar, poddar, vloggar och videor som handlar om ett aktuellt ämne som hänför sig till Novias verksamhet.