Automationsteknik och IT, Raseborg

Ingenjör (YH), 240 studiepoäng, 4 år

Utbildningsprogrammet hade sin sista antagning av nya studerande hösten 2012.

Utbildningen är till för dig som vill lära dig ett brett helhetskunnande inom automationsbranschen. Du har möjlighet att profilera dig på datorstödd tillverkning eller elplanering. De gemensamma yrkesstudierna för båda profileringarna innehåller både automationsteknik och IT. Studierna leder till en ingenjörsexamen. Automationsteknikstudierna ger dig en praktisk och teoretisk yrkeskompetens inom bland annat följande ämnesområden:

  • programmerbara logiker
  • robotteknik
  • reglerteknik

Med andra ord lär du dig hur du automatiserar en produktion eller förverkligar ett intelligent hus. IT-studierna inom programmet omfattar grundläggande kunskaper i programmering, datanätverk och databaser. Denna stödkompetens har blivit allt viktigare för en ingenjör som jobbar inom automationsteknikområdet.

Studierna är upplagda så att de motsvarar arbetslivets behov, andelen projektstudier är över 20 % av den totala studietiden. Vi har lagt upp studierna så att du först lär dig teori varvat med inlämningsuppgifter, efter det följer det oftast laborationer där du praktiskt kan tillämpa den teori du lärt dig tidigare. Senare fram i studierna sammanbinds kunskaperna från de mera teoretiska kurserna till ett avlutande studerandeprojekt. I studerandeprojekten samarbetar vi bland annat med arbetslivet och med våra nordiska samarbetshögskolor. Med hjälp av den projektbaserade undervisning lär du dig problemlösning, som är en central del av ingenjörens arbetsuppgifter, samtidigt fördjupar du dina kunskaper för ditt kommande yrke. Studiernas upplägg framgår närmare i studieplanen.

Profileringar

Inom profileringen elplanering kan du fördjupa dig i elplanering av och installationsteknik i bostadshus samt industrianläggningar. Om du däremot är intresserad av profileringen datorstödd tillverkning kan du fördjupa dig i hur produktframtagning och tillverkning fungerar i moderna produktionsanläggningar med hjälp av datastyrda produktionsprocesser och produktionsledning.

Utbildningsansvarig

Kim Roos
Raseborgsvägen 9
10600 Ekenäs
Tfn (019) 224 8270