Informationsteknik (YH), informationsteknik

info
Examen: Ingenjör (YH)
Utbildningsområde: Teknik och sjöfart
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Vasa
Ansökningstid: 15-30.3.2023

Utbildningen inleds hösten 2023!

Utbildningens innehåll

Studier i informationsteknik leder till ingenjörsexamen (YH). Studierna omfattar 240 sp och studietiden är vanligtvis 4 år.
Målet med utbildningen är att studerande lär sig behärska IT-branschens nyaste och viktigaste tekniker. Under utbildningen utvecklar studerande ett professionellt sätt att förstå informationsteknik och hur tekniken används i vårt teknologiska samhälle.

Studierna är indelade i grundstudier och yrkesstudier. I grundstudierna ingår bland annat matematik, fysik, språk och ekonomi. Yrkesstudierna bygger upp den fackliga kompetensen och skapar yrkesidentiteten. De fördjupade yrkesstudierna fokuserar på programmering och begreppet DevOps. DevOps är en metod som förenar själva programmeringen och programvaruutvecklingen till en kontinuerlig process.

Studerande fördjupar sig i ämnen som är centrala för informationstekniken, till exempel:

 • Datasäkerhet
 • Grunderna i grafisk programmering och spelprogrammering
 • Molnbaserade lösningar
 • IoT
 • Big Data
 • AI-baserade system

Under studietiden lär sig studerande hantera IT-begrepp, göra behovsanalyser och konstruera nya innovativa lösningar utgående från reella behov. Genom att kombinera teori och praktik arbetar studerande med problemlösning genom att själva, eller i grupper, planera och konstruera IT-lösningar på problem. Fokus ligger på webbapplikationer och mobila applikationer men utbildningen ger också kompetenser för att skapa lösningar för inbyggda system och arbetsstationer. De två första åren avläggs grundstudier och gemensamma yrkesstudier. Specialiseringen sker det tredje och fjärde året.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • Grundstudier
 • Yrkesstudier
 • Yrkesstudier inom vald inriktning
 • Valfria studier
 • Praktik
 • Examensarbete

Karriärmöjligheter

I dagens teknologiska samhälle används informationsteknik nästan överallt. Framtida arbetsuppgifter består av problemlösning och logiskt tänkande. Med en ingenjörsexamen i informationsteknik arbetar man exempelvis som programmerare, projektchef eller systemplanerare med arbetsuppgifter kopplat till molnbaserade tjänster, utveckling av webbapplikationer och mobila applikationer. Framtida arbetsgivare är större företag som behöver sakkunniga med ett brett informationsteknologiskt kunnande. Små och medelstora företag har behov av planerings- och implementeringsexperter.

Kompetens


Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Internationell verksamhet

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • utföra intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Inom EPS-nätverket ges chansen att arbeta med projekt i internationella, tvärvetenskapliga team. En del projekt görs i samarbete med näringslivet medan andra är mer akademiska. Runtom i Europa finns det 16 universitet i 11 länder som erbjuder möjligheten att arbeta i projekt. Projekten genomförs under en termin och det finns stipendium att söka för resor och uppehälle. (http://www.europeanprojectsemester.eu). Inom Erasmus-nätverket förekommer studerandeutbyten med högskolor i Sverige, Norge, Danmark, Polen, Litauen, Spanien, Grekland och Tyskland. Möjlighet till praktikplatser i Hongkong finns även.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp och kan fungera som en bro mellan studier och arbetsliv. Examensarbetet ger studerande möjlighet att använda teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller andra arbetslivsrelaterade arbeten, som till exempel:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen i informationsteknik har ett nära samarbete med regionens företag och andra aktörer. Samarbetet skapar möjligheter till kortare eller längre gemensamma projekt med regionens företag. Undervisningen är anpassad till arbetslivets behov och kurserna uppdateras i samarbete med regionens företag för att göra studierna så relevanta som möjligt. Novia samarbetar med Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet i forsknings- och undervisningslaboratoriet Technobothnia. Samarbetet resulterar i en välutrustad och mångsidig maskinpark.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

De två första studieåren är undervisningsspråket svenska och de två sista studieåren sker undervisningen på engelska.

Möjligheter till fortsatta studier

Efter avlagd yrkeshögskoleexamen (Bachelor's Degree) kan man studera vidare för att avlägga högre högskoleexamen (Master's Degree). Det kan till exempel vara en högre YH-utbildning inom teknik vid en yrkeshögskola så som Yrkeshögskolan Novia eller någon annan högre högskoleutbildning (Master's Degree) utomlands.