Turism

Turism och kosthållsbranschen erbjuder intressanta och utmanande arbetsuppgifter som bland annat förman, sakkunnig  i en allt mer mångfaldig arbetsmiljö. Man arbetar med mångsidig kundservice och ofta i en multikulturell och internationell arbetsgemenskap. Inom branschen måste man vara serviceinriktad, kunna samarbeta med andra och skapa nätverk. Studerande skall kunna förverkliga tjänster utgående från kundens behova och på ett affärsmässigt lönsamt samt etiskt hållbart sätt.

Innehållet i utbildningen inom turism är profilerade på olika sätt i olika högskolor.