Det humanistiska området

Samhällspedagog (YH)  Sista gången antagning 2015

De som studerar inom det humanistiska området arbetar med olika uppgifter inom fostran, utbildning, handledning, utveckling, aktivering samt förmansuppgifter inom ovannämnda områden. De kan arbeta i medborgarorganisationer, kommuner, projekt med flera aktörer, läroanstalter samt andra organisationer och företag. Arbetsfältet inom det humanistiska området är brett och förändras ständigt. Man arbetar ofta med relationer mellan människor och grupper. I studierna, som omfattar flera områden, får den studerande ett brett kunskapsunderlag och färdigheter för sakkunniguppgifter inom området. Av en expert på det humanistiska området förutsätts tolerans, goda sociala färdigheter, ett forskande arbetssätt, goda språkkunskaper, kunskaper i att leda och organisera samt en god samhällelig och kulturell allmänbildning. Källa

Video som studerande gjort

I denna video får du en bild av hur det är att studera till samhällspedagog vid Novia:

Samhällspedagogstuderandegruppen Team Affeckt besökte Yle Vega Åbo på utmaningsveckan 28.1.2015:

 

 

Tidningsurklipp