Musikpedagog (högre YH)

info
Examen: Musikpedagog (högre YH)
Utbildningsområde: Konst och kultur
Omfattning: 1,5 år 60 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: Ingen antagning 2021

 Ingen antagning 2021. 

Mål

Utbildningens tema är musikutbildning i förändring. Målsättningen är att ge den studerande en djupare insikt och kompetens i hur samhället förändras samt på vilka sätt man kan arbeta utgående från detta. Studerande får beredskap att fungera som ledare, utvecklare och specialist inom musikutbildning och musikbranschen. Studierna ger den studerande en högre behörighetsnivå och ökade chanser att rekryteras i arbetslivet.

Utbildningens innehåll

Utbildningen är den enda på svenska i Finland som ger högre YH-examen i musikpedagogik. Utbildningen omfattar 60 studiepoäng och tar normalt 1,5 år i anspråk. Utbildningen består av fördjupade yrkesstudier inom ämnet musikutbildning i förändring, valfria studier och examensarbete. Examensarbetet kan fokusera på ett pedagogiskt, konstnärligt eller annat lämpligt utvecklingsområde.

De fördjupade yrkesstudierna inom musikutbildning i förändring består av musikpedagogiska studier och studier som stöder det musikaliska hantverket. De pedagogiska studierna behandlar aktuella teman i musikpedagogik, ledarskap och utveckling. Inom studierna som stöder det musikaliska hantverket väljer man mellan instrument- och ensemblespel, musikteori och arrangering, musikteknologi, entreprenörskap eller komposition. Valfria studier tillkommer.

Val av huvudämne eller specialisering

Varje studerande gör i början av studierna upp en personlig studieplan.

Studiernas uppbyggnad


Musikutbildning i förändring, 25 sp som består av följande

  • Musikutbildning i förändring 5 sp
  • Musikpedagogiskt ledarskap och utveckling 5 sp
  • Musikpedagogik för grupper och individer med särskilda behov 5 sp

Studerande väljer två ämnen från listan nedan. Totalt omfattar dessa två ämnen 10 sp.

  • Instrument- och ensemblespel
  • Musikteori och arrangering
  • Musikteknologi
  • Entreprenörskap
  • Komposition

Valfria studier 5 sp

Examensarbete 30 sp

Studerierna omfattar totalt 60 studiepoäng. 

Karriärmöjligheter

Utbildningen musikpedagog (högre YH) ger den utexaminerade möjligheter att arbeta med pedagogiska uppgifter inom musik- och kulturutbildning samt inom musikbranschen. Möjliga arbetsuppgifter kan vara musiklärare eller lektor inom grundläggande konstundervisning, musiklärare eller lektor i konservatorium (andra stadiets utbildning), ledande uppgifter inom grundläggande konstundervisning samt konservatorium, lektor eller lärare i yrkeshögskola, musiklärare inom fria bildningen, intendent inom musikbranschen, musiker eller egen företagare.

Kompetens

Utbildningen ger behörighet till tjänster, befattningar eller uppgifter som förutsätter högre högskoleexamen. Högre YH-examen är jämförbar med motsvarande examen inom EU-länder.

Internationalisering

Avtal finns med ett flertal partnerskolor inom Nordplusnätverket samt inom Erasmusnätverket, som omfattar de flesta musikutbildningar inom Europa. Utbildningen besöks med jämna rum av internationella gäster i form av mästarkurser och workshops.

Examensarbete

Examensarbetet utgår ifrån påvisade utvecklingsbehov inom arbetslivet. Man kan hitta utvecklingsbehov inom den egna arbetsgemenskapen eller i musikbranschen. Examensarbetet kan ske i samarbete med en arbetsplats eller organisation. Studierna erbjuder möjligheter att publicera en artikel som baserar sig på examensarbetet. Examensarbetet kan vara pedagogiskt, konstnärligt eller utvecklingsinriktat.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar.
Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Fortsatta studiemöjligheter

Högre högskoleexamen möjliggör fortsatta studier vid högskolor och universitet.