Musikpedagog (YH)

info
Examen: Musiker (YH) / Musikpedagog (YH)
Utbildningsområde: Konst och kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: 16-30.3

Observera att antalet nybörjarplatser är gemensamt för musiker (YH) och musikpedagog (YH). Kombinera passionen för musik med pedagogik! Studerande ges möjlighet att utveckla såväl sin framtida lärarroll som musikerrollen då studierna fokuseras på huvudinstrumentet, samspel, musikskrivningsämnen och pedagogik.

Musikpedagogexamen ger behörighet att arbeta som instrument- och ensemblelärare vid t.ex. musikinstitut. Ett aktivt deltagande i musiklivet i form av konserter och projekt förbereder för ett kommande yrkesliv som pedagog.
Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket och att utveckla den egna musikaliska och pedagogiska identiteten och profilen.

Utbildningens innehåll

Inom utbildningen till musikpedagog är det musikaliska hantverket i kombination med pedagogik och musikens didaktik det centrala. Genom undervisning i huvudämnet samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet.

För musikpedagoger ingår 60 sp pedagogikstudier som sker i samarbete med Åbo Akademi. De pedagogiska kurserna innehåller centrala kunskapsområden för läraryrket, dvs kunskaper och färdigheter i undervisandets konst, i kommunikation och ledningsförmåga.

Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en musikpedagogexamen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk.

Val av huvudämne eller specialisering

Huvudämne/huvudinstrument och biinstrument väljs vid förhandsuppgiften till urvalsprovet.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • grundstudier 
 • yrkesstudier 
 • yrkesstudier inom profilering
 • valfria studier 
 • praktik 
 • examensarbete 

Karriärmöjligheter

Som musikpedagog har den utexaminerade möjlighet och behörighet att arbeta som instrument- och ensemblelärare eller som kör- och orkesterledare t.ex. inom musikinstitut och fria bildningsväsendet.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Musikpedagogexamen ger lärarbehörighet för musikinstitut och fria bildningsväsendet. 60 studiepoäng pedagogik ingår i studierna.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Inom utbildningen finns ett flertal partnerskolor inom Nordplusnätverket samt inom Erasmusnätverket som omfattar de flesta musikutbildningar inom Europa. Utbildningen besöks med jämna rum av internationella gäster i form av mästarkurser och workshops.

Yrkeshögskolan Novia har ingått ett avtal om dubbel examen inom musikutbildningen med Conservatorio G. P. Da Palestrina i Cagliari i Italien. Studerande har möjlighet att tillbringa ett år av studietiden i Italien och få kompetenser och musikerexamen från partnerhögskolan i Cagliari. Detta kan göras inom ramen för den ordinarie utbildningen och förlänger alltså inte studietiden.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen samarbetar aktivt bl.a. med regionens företag, kulturaktörer och festivaler:

 • Musikcafé After Eight
 • Jazzoo r.f.
 • Wasa Teater
 • Jakob Bigband
 • Finlandssvenska sång- och musikförbund
 • DUNK
 • Jakobstads Sinfonietta
 • RUSK-festivalen
 • Schaumansalen i Campus Allegro
 • Andra aktörer inom Campus Allegro

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning för högre yrkeshögskoleexamen (Master’s Degree) vid en yrkeshögskola eller på magisternivå vid ett universitet.