Musikpedagog (YH)

info
Examen: Musiker (YH) / Musikpedagog (YH)
Utbildningsområde: Konst och kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: 15-30.3.2023

Mål

Nu har du chansen att kombinera din passion för musik med studier i pedagogik. Genom att utbilda dig till musikpedagog kan du utvecklas som musiker samtidigt som du får kompetens för att jobba som lärare. Studierna fokuserar på ditt eget huvudinstrument, samspel, musikskrivningsämnen och pedagogik. Tyngdpunkten ligger på det musikaliska hantverket och att utveckla din egen musikaliska och pedagogiska identitet. Som musikpedagog kan du jobba till exempel som instrument- och ensemblelärare vid ett musikinstitut.

Utbildningens innehåll

Vi jobbar med det musikaliska hantverket i kombination med pedagogik och musikens didaktik. Du får utveckla din egen musikaliska identitet både via huvudämnet och via olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen, musikproduktion och kunskaper om musikbranschen. En stor del av undervisningen sker i form av konsertprojekt och mästarkurser. I studierna ingår 60 studiepoäng pedagogikstudier som sker i samarbete med Åbo Akademi. De pedagogiska kurserna består av grundstudier, musikpedagogik, ämnesdidaktik och praktik.

Novias utbildning i musik är den enda musikutbildningen på svenska i Finland som ger en musikpedagogexamen på yrkeshögskolenivå.

Val av huvudämne eller specialisering

Huvudämne eller huvudinstrument och biinstrument väljs i samband med förhandsuppgiften till urvalsprovet.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • grundstudier
 • yrkesstudier
 • yrkesstudier inom profilering (inklusive 60 sp pedagogik)
 • valfria studier
 • praktik
 • examensarbete

Karriärmöjligheter

Som musikpedagog har du behörighet att arbeta som instrument- och ensemblelärare eller som kör- och orkesterledare till exempel inom musikinstitut och det fria bildningsväsendet. Genom egna instrumentstudier har du också möjlighet att göra karriär som frilansande musiker.

Kompetens

Den som avlagt yrkeshögskoleexamen är behörig för tjänster eller befattningar där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d. Musikpedagogexamen ger lärarbehörighet för musikinstitut och fria bildningsväsendet.

Internationell verksamhet

Vill du se världen? Våra studerande har fina möjligheter att studera utomlands. Du kan åka som utbytesstuderande en termin eller ett läsår, eller göra din praktik utomlands. Vi rekommenderar att du i så fall åker utomlands under det tredje studieåret. Våra studerande har också möjlighet att delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande och delta i mästarkurser och workshoppar som leds av internationella musiker.

Yrkeshögskolan Novia har även ett avtal om dubbelexamen inom musikutbildningen med Conservatorio G. P. Da Palestrina i Cagliari i Italien. Det här betyder att du har möjlighet att tillbringa ett år av studietiden i Italien och få en musikerexamen från partnerhögskolan i Cagliari. Det här kan göras inom ramen för den ordinarie utbildningen och förlänger alltså inte studietiden.

Examensarbete

Ett examensarbete i musik kan vara en konstnärlig produktion i form av ett evenemang eller ett utvecklingsarbete där du tar fram en ny arbetsmetod eller en verksamhet. Det kan vara interna eller externa beställningsarbeten, en undersökning, produktutveckling eller en egen portfolio. Examensarbetet är ett bra sätt att knyta kontakter till branschen.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Undervisnings- och examensspråket är svenska. Har du annat skolbildningsspråk än svenska genomför du ett språkprov i samband med urvalsprovet.

Samarbete med andra aktörer

Samarbetspartners:

 • Musikcafé After Eight
 • Jazzoo
 • Wasa Teater
 • Jakob Bigband
 • Finlandssvenska sång- och musikförbund
 • DUNK
 • Jakobstads Sinfonietta
 • Festivalen RUSK
 • Schaumansalen
 • Andra aktörer inom Campus Allegro

Möjlighet till fortsatta studier

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på Masternivå vid en yrkeshögskola eller magisternivå vid ett universitet, till exempel Sibelius-Akademin.