Musiker (YH)

info
Examen: Musiker (YH) / Musikpedagog (YH)
Utbildningsområde: Konst och kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: 16-30.3

Observera att antalet nybörjarplatser är gemensamt för musiker (YH) och musikpedagog (YH). Inom musikbranschen har du möjlighet att arbeta på en bred bas som professionell musiker. Som musiker kan du välja att arbeta bl.a. som pop-, rock- och jazzmusiker eller klassisk orkestermusiker utgående från ditt fördjupningsområde. Du kan även välja att arbeta som kompositör och arrangör, eller varför inte göra karriär som solist? Möjligheterna är många.

Profileringen för musiker stöder utvecklingen av din musikaliska och konstnärliga identitet. I utbildningen läggs stort fokus på individuell handledning.

Utbildningens innehåll

Novias utbildning i musik är den enda musikutbildning på svenska i Finland som ger en examen på yrkeshögskolenivå. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng och tar normalt fyra år i anspråk.

Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket. Genom undervisning i huvudämnet samt olika former av ensemblespel, musikskrivningsämnen och branschkännedom stöds den studerande i att utveckla sin musikaliska identitet och profil. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser samt olika former av konsertverksamhet. För att genomföra musikerutbildningen krävs det en enorm drivkraft och passion för musiken och instrumentet.

Klassisk musik

Musikerutbildningen inom den klassiska musiken syftar till att förbereda studerande för verksamhet i det offentliga musiklivet. Studerande har möjlighet att utveckla sina solistiska färdigheter och sin konstnärliga gestaltningsförmåga så att de kan fungera i olika sammanhang som i orkestrar, ensembler eller som solist. En stor del självständigt arbete ingår i utbildningen.

Undervisningen består av bl.a. huvudämnesstudier, musikskrivningsämnen och olika projekt. Kammarmusiken har en framträdande roll i studierna och den studerande deltar i ensembler som undervisas av erfarna kammarmusikinstruktörer.

Orkesterstudier görs i samarbete med Jakobstads Sinfonietta som håller regelbundna konserter i Schaumansalen i Campus Allegro. Lärarna är utövande konstnärer både i Finland och utomlands. Med jämna mellanrum gästas utbildningen av internationellt erkända musiker och konstnärer som håller mästarkurser och workshops för studeranden.

Rytmmusik

Inom rytmmusiken sätts stor vikt på att stöda och utveckla studerandes musikaliska identitet och profil.

Huvudämnesstudier, ensemblespel, komposition och arrangering samt musikproduktion och entreprenörskap inom musikbranschen är de centrala ämnena inom fördjupningen. En stor del av utbildningen sker i workshops och projektform där konsertprojekt kontinuerligt uppförs runtom i regionen i samarbete med olika uppdragsgivare, näringslivet och olika former av konsertlokaler. Komponering, låtskrivning och arrangering är hela tiden i fokus för att utveckla den studerandes musikaliska uttryck och identitet. Inom utbildningen har man möjlighet att arbeta med musikproduktion i en modern inspelningsstudio.

I Campus Allegro ordnas kontinuerligt konserter med grupper och artister som samtidigt gästar utbildningen i form av mästarkurser och workshops. Allegro Bigband är en del av verksamheten där studerande får praktisera i en större ensemblehelhet. Vokalmusiken utgår fördomsfritt från flera olika teknikinriktningar, som bland annat Complete Vocal Technique. Utgående från detta stöds varje sångare att utveckla sin egen röst och profil genom mästarkurser och workshops.

Gästande lärare genom åren har varit bl.a.: Markus Ketola, Lars Danielsson, Anders Persson, Nils Landgren, JR Robinson, Rigmor Gustafsson, Richard Smith, Jerry Bergonzi, Teppo Mäkynen, Mikael Jakobsson och Pat Mastelotto, Russel Ferrante, Bob Mintzer, Will Kennedy, Per Lindvall, Joije Wadenius, Richard Smith.

Studiernas uppbyggnad

Studierna består av:

 • grundstudier 
 • yrkesstudier 
 • yrkesstudier inom profilering 
 • valfria studier 
 • praktik 
 • examensarbete 

Val av huvudämne eller specialisering

Fördjupningsområde (rytmmusik eller klassisk musik) väljs vid förhandsuppgiften till urvalsprovet.

Karriärmöjligheter

Som musiker har du möjlighet att göra karriär utgående från din egen musikaliska profil t.ex. som orkester- och ensemblemusiker, solistisk karriär, kompositör och arrangör eller arbete inom studio- och musikproduktion. Som musiker arbetar man främst på frilansbasis och som egen företagare.

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att:

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Inom utbildningen finns ett flertal partnerskolor inom Nordplusnätverket samt inom Erasmusnätverket som omfattar de flesta musikutbildningar inom Europa. Utbildningen besöks med jämna rum av internationella gäster i form av mästarkurser och workshops.

Yrkeshögskolan Novia har ingått ett avtal om dubbel examen inom musikutbildningen med Conservatorio G. P. Da Palestrina i Cagliari i Italien.  Studerande har möjlighet att tillbringa ett år av studietiden i Italien och få kompetenser och musikerexamen från partnerhögskolan i Cagliari. Detta kan göras inom ramen för den ordinarie utbildningen och förlänger alltså inte studietiden.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • ett utvecklingsarbete (t.ex. utveckling av arbetsmetoder eller verksamheter)
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en plan, en produkt eller ett konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion, en kurs, utformning av ett material såsom en guide/manual eller handbok)
 • en portfolio

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra
språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Utbildningen i musik är relativt språkoberoende. De kurser som kräver skriftligt arbete kan även göras på finska och engelska trots att Novias utbildningsspråk är svenska. 

Samarbete med andra aktörer

Utbildningen samarbetar aktivt med regionens företag, kulturaktörer och festivaler, bl.a.

 • Musikcafé After Eight
 • Jazzoo r.f.
 • Wasa Teater
 • Jakob Bigband
 • Finlandssvenska sång- och musikförbund
 • DUNK
 • Jakobstads Sinfonietta
 • RUSK festivalen
 • Schaumansalen i Campus Allegro
 • Andra aktörer inom Campus Allegro

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på Master’s nivå vid en yrkeshögskola eller magisternivå vid ett universitet, t.ex. Sibelius-Akademin.