Musiker (YH)/Musikpedagog (YH)

Inom musikbranschen har du möjlighet att arbeta på en bred bas som professionell musiker och musikpedagog. Utgående från ditt fördjupningsområde kan du som musiker välja att arbeta bl.a. som pop-, rock- och jazzmusiker eller klassisk orkestermusiker. Du kan även välja att arbeta som kompositör och arrangör, eller varför inte göra en solistisk karriär? Möjligheterna är många. Som musikpedagog kan du arbeta bl.a. som instrument- och ensemblelärare eller som kör- och orkesterledare.

Musiker (YH), 240 studiepoäng, 4 år

Profileringen för musiker stöder till att utveckla din musikaliska och konstnärliga identitet. Utbildningen lägger stor fokus på individuell handledning.

Studier

Utbildningen som leder till yrkeshögskoleexamen musiker (YH) omfattar 240 studiepoäng och tar normalt 4 år i anspråk. Yrkeshögskolan Novia är den enda yrkeshögskola som erbjuder denna utbildning på svenska i Finland. Lärarna är utövande konstnärer såväl i Finland som utomlands och därtill medverkar internationella musiker och pedagoger vid mästarkurser och i yrkeshögskolans konserter.

Musikstudierna innebär en nära kontakt mellan studerande och lärare. En stor del av det pedagogiska arbetet sker genom enskild undervisning och handledning.

Studierna förbereder och ger dig spetskompetens för att fungera som musiker  inom musikbranschen idag.

Tyngdpunkten i studierna ligger på undervisning i ditt huvudämne samt olika former av ensemblespel och musikskrivningsämnen samt branschkännedom. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser.

Läs mera om utbildningen till Musiker (YH)

Musikpedagog (YH), 240 studiepoäng, 4 år

Få musikalisk, pedagogisk och vetenskaplig kunskap: bli musikpedagog! Studerande har möjlighet att utveckla såväl sin framtida lärarroll som musikerrollen då studierna fokuseras på huvudinstrumentet, samspel, musikskrivningsämnen och pedagogik.

Ett aktivt deltagande i det allmänna musiklivet i form av konserter och projekt förbereder för ett kommande yrkesliv som pedagog. Musikpedagogexamen ger behörighet att arbeta som instrument- och ensemblelärare vid t.ex. musikinstitut.
Studierna förbereder och ger studerande en spetskompetens för att fungera som musiker och musikpedagog inom musikbranschen. Tyngdpunkten i studierna ligger på det musikaliska hantverket och att utveckla den egna musikaliska identiteten och profilen.

Studier

I studieplanen för musikpedagogstuderande ingår 60 studiepoäng pedagogik. De pedagogiska kurserna innehåller centrala kunskapsområden för läraryrket, d.v.s. kunskaper och färdigheter i undervisandets konst, i kommunikativ förmåga och förmedling, lärarkunskap, och ledningsförmåga.

Undervisningen ges i samarbete med Åbo Akademi. De studerande som antagits via lämplighetsprovet, får efter avslutade pedagogikstudier en generell lärarbehörighet.

Studierna förbereder och ger dig spetskompetens för att fungera som musikpedagog inom musikbranschen idag.

Tyngdpunkten i studierna ligger på undervisning i ditt huvudämne samt olika former av ensemblespel och musikskrivningsämnen samt branschkännedom. En stor del av undervisningen är projektbaserad i form av workshops och mästarkurser.

Läs mera om utbildningen till Musikpedagog (YH)