Bildkonstnär (YH), fotografering

info
Examen: Bildkonstnär (YH)
Utbildningsområde: Konst och kultur
Omfattning: 4 år 240 studiepoäng
Ort: Jakobstad
Ansökningstid: 16-30.3

Mål

Utbildningen till bildkonstnär inom fotografering ger en bred kunskap inom fotografi. Fokus ligger på fotokonst, det egna uttrycket och att förmedla budskap. Utbildningen ger färdigheter att arbeta som konstnär och fotograf. Målet är att studerande ska utveckla sitt personliga bildspråk, få goda tekniska kunskaper och förståelse för hur branschen ser ut och fungerar.

Utbildningen är intensiv och innehåller många olika arbetssätt, bland annat djupgående eget arbete, gruppuppgifter, kundprojekt, praktikperioder och en stor del individuell handledning. Samarbete med olika institutioner och företag genomsyrar nästan all verksamhet inom utbildningen. Studerande ska redan under studietiden ges möjlighet att etablera sig i konst- och fotografbranschen och skapa förutsättningar för framtida jobb. Varje år producerar utbildningen flera utställningar i samarbete med olika gallerier och institutioner runt om i Norden.

Utbildningens innehåll

Fotokonst, visuell kommunikation och olika typer av fotografering är de viktigaste delarna i studierna.

Olika former av utställningsprojekt, publikationer och kunduppdrag under studietiden ger studerande möjlighet att skapa bilder och visuella helheter för verkliga sammanhang. Detta för att ge erfarenhet och skapa bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat arbetsliv.

Läroplanen för fotografering ger goda kunskaper i fotografering och fördjupad kunskap att visualisera egna eller andras idéer. Studierna ger goda möjligheter att via praktik och valfria studier fördjupa sig inom alla områden inom fotografi.

I utbildningen ingår bland annat fotokonst, bildberättande, fototeknik (analogt/digitalt), ljussättning, bildanalys, bildspråk och medieetik. I studierna ingår även allmänna studier som språk, entreprenörskap, marknadsföring, konsthistoria och kulturkunskap.

Val av huvudämne eller specialisering

Du kan till stor del personifiera din examen genom att bygga upp en individuell läroplan och genom att välja praktikplatser så att du får den utbildning inom fotografering som intresserar dig. Målet med studierna är att ge en bred visuell, branschrelaterad och konstnärlig kompetens.

Studiernas uppbyggnad 

Studierna består av

 • grundstudier 
 • yrkesstudier 
 • valfria studier
 • praktik 30 sp
 • examensarbete 15 sp


Första studieåret innehåller ett flertal grundkurser och språkstudier, andra och tredje året fördjupningskurser och fjärde läsåret är helt fokuserat på eget arbete och produktion av ett omfattande examensarbete.

Karriärmöjligheter

Som fotograf är arbetsfältet brett; arbete inom konstnärlig verksamhet, media och reklam, porträttfotografering och uppdrag inom kultursektorn är de mest förekommande arbetsuppgifterna. Många har egna företag.

Den "typiska" arbetssituationen efter examen är att man arbetar inom flera olika områden inom den visuella branschen. Kombinationen fotografi och grafisk formgivning är vanlig. De som frilansar jobbar för olika typer av media, företaga och reklambyråer. 20 % av utbildningens alumner har studerat vidare på magisternivå (se lista över universitet nedan).

Kompetens

Enligt finsk lagstiftning är en person som har avlagt yrkeshögskoleexamen behörig för tjänster eller befattningar, där behörighetskravet är lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen. I vissa fall innehåller behörighetskravet också ett krav på slutförda studier inom särskilt angivna studieområden. Examen omfattas av artikel 11 i direktiv 2005/36/EG av Europaparlamentets och Europarådets direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer, nivå d.

Examensarbete

Examensarbetet omfattar 15 sp. Det fungerar ofta som en bro mellan studier och arbetsliv och ger studerande möjlighet att tillämpa teoretiska modeller på praktiska problemställningar. Arbetet blir en del av studerandes personliga kompetensprofil. Examensarbetet kan bestå av en egen konstnärlig produktion, interna och/eller externa beställningsarbeten, samarbetsprojekt eller övriga arbetslivsrelaterade arbeten. Dessa kan exempelvis vara:

 • en självständig produkt eller konstnärligt arbete (t.ex. ett evenemang, en kollektion, en konstnärlig produktion)
 • ett krävande uppdrag av utomstående beställare
 • produktutveckling (t.ex. en prototyp eller en modell)
 • en skriftlig dokumentation eller en undersökning (t.ex. utredning, kartläggning, analys och/eller utvärdering)
 • en portfolio

Internationalisering

Novias studerande kan delta i internationell verksamhet genom att

 • studera som utbytesstuderande för en termin eller ett läsår vid någon av våra partnerskolor runt om i världen
 • utföra en praktikperiod utomlands
 • delta i intensivkurser och projekt tillsammans med internationella studerande

Utbildningen har flera samarbetsskolor som möjliggör utbytesstudier runt om i Europa. Studerande kan också själva hitta och ansöka om intressanta utbytesstudier vid universitet och högskolor som utbildningen inte har fortlöpande utbytesavtal med. Utländska utbytesstuderande och gästlärare besöker ofta utbildningen. Studieresor till olika branschmässor, projektresor och utställningsresor förekommer regelbundet.

Tilläggsinfo om undervisningsspråken

Novias undervisnings- och examensspråk är svenska, utom i engelskspråkiga utbildningar och profileringar. Kurslitteratur kan vara på annat språk än svenska och vid tentamen får enligt överenskommelse också andra språk än undervisningsspråket användas. Kurser/studiehelheter kan genomföras på annat språk än undervisningsspråket.

Studerande inom utbildningen har olika modersmål (finska, svenska och engelska) vilket bidrar till ett öppet språkklimat. Examensarbetet skrivs vanligtvis på något av dessa tre språk.

Novia on ainoa koulu Suomessa, joka tarjoaa valokuvauskoulutusta ruotsin kielellä. Novian valokuvauskoulutuksessa on sekä ruotsin- ja suomenkielisiä opiskelijoita Suomesta, ja sen lisäksi myös mm. Ruotsista, muista pohjoismaista ja Saksasta. Opetuskielenä on pääasiassa ruotsi, mutta suomen- ja englanninkielisiä vierasluentoja on säännöllisesti. Aineopintoihin kuuluu muun muassa valokuvaustaide, valokuvaustekniikka (analoginen/digitaalinen), valaistus, suunnittelu, kuvakerronta ja mediaetiikka.

Samarbete med andra aktörer

Studerande genomför varje år flera utställningar i samarbete med olika gallerier och institutioner. Utbildningen samarbetar även med näringslivet och deltar i olika projekt. Utbildningen har också ett strategiskt partnerskapsprojekt med Fotoskolan i Stockholm och Medieskolerne i Århus som handlar om att tillsammans med den internationella visuella branschen utveckla framtidens fotografutbildningar.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter en yrkeshögskoleexamen (Bachelor’s Degree) kan man söka vidare till fortsatt utbildning på Master’s nivå vid en yrkeshögskola eller magisternivå vid ett universitet.

Utexaminerade medianomer/fotografer kan söka till olika magisterprogram runt om i världen. Vid bland andra följande universitet har utbildningens studerande fortsatt sina studier inom fotografi, media och konst:

 • Aalto universitetet, Högskolan för konst, design och arkitektur, Helsingfors/Björneborg
 • Tampereen yliopisto, visuaalisen journalismin maisteriohjelma, Tammerfors
 • Högskolan för Film och fotokonst, Göteborg
 • Bildkonstakademin, Helsingfors
 • Universität der Kunste Berlin (Art in Kontext), Berlin
 • University of the Arts, London College of Fashion, London
 • Glasgow School of Art, Glasgow

Exempel på praktikplatser

 • Fotograf på Åbo konstmuseum
 • Suomen valokuvataiteen museo
 • Fotograf Carl Hjelte, Stockholm
 • Heidi Lunabba, projektet Flickornas slott, Ekenäs
 • Fotograf Marica Rosengård, Helsingfors
 • Studio Timo Junttila, Helsingfors
 • Kaleva Kustannus Oy, Uleåborg
 • Studio Iloinen Liftari, Åbo
 • Photographer Ali Özatalay, Istanbul, Turkiet
 • Uusi Suomi, Helsingfors
 • Fotograf Mari Svenningse, Oslo
 • Fotokonstnär Nanna Hänninen
 • Fotograf Mats Bäcker, Stockholm
 • Studio Beet
 • Taidekeskus Retretti, Punkaharju
 • Fotograf Martina Hoogland Ivanow, Stockholm
 • Fotograf Pelle Lundberg, Stockholm
 • Galleria Omahuone, Helsingfors
 • Modefotograf Kira Gluschkoff, Helsingfors
 • Fotograf Simon Cederquist, Stockholm
 • Yaya Production Ab, Stockholm
 • Tracey Moffatt, fotokonstnär New York
 • Jakobstads Tidning
 • Työhuone KIVAT KAVERIT, Sandra Kantanen
 • Juha Nenonen
 • Niclas Warius
 • Elina Brotherius
 • Sanna Kannisto
 • Miklos Gaal och Santeri Tuori
 • Hufvudstadsbladet
 • Fotokonstnär Kenneth Bamberg
 • Fotokonstnär Anders Petersen
 • Vasabladet, Vasa
 • Don Balon Fotbollsmagasin i Lima, Peru, Sydamerika
 • Skånska dagbladet, Sverige
 • Fotograf Elin Berge Sverige
 • Fotoateljé i Lund, Sverige
 • Kurikka-lehti
 • Click Foto i Oslo, Norge
 • Bildström, Nykarleby
 • Leavenworth Photographics, USA
 • Satakunnan Museo
 • Dagstidningen Magyar Hirlap, Ungern
 • Konstnär Teemu Mäki, Helsingfors
 • Savon Sanomat, Västra Nyland
 • Acerbia Oy
 • Genevieve Gilabert, fransk fotokonstnär i Berlin
 • Pietarsaaren Sanomat
 • Color Kolmio, Kaarina
 • Eko-Rakennus, Björneborg
 • Studio Sette OY, Helsingfors
 • OceanNEnviroment, Australien
 • Kameraboden Åbo
 • Studio Eugene Langan, Irland
 • Förlaget Ordet, Helsingfors
 • Pohjois-Suomen viestintä ky, Oulu
 • Iisalmen Sanomat, Iisalmi
 • Ilkka, Seinäjoki
 • Anti Wendel Photography, Stockholm, Sverige
 • Betlehem-föreningen, Borgå
 • Kari Holopainen, fotokonstnär, Borgå
 • Foto Atelier Pia, Helsingfors
 • Fotograf Ari Nakari, Lappeenranta
 • Fotograf Jimmy Hansen, Stockholm, Sverige
 • Seppälä Valokuvaamo, Vasa,
 • Keskisuomalainen, Jyväskylä
 • Potkastudio, Helsingfors
 • Mainosvalokuvaamo Kaipix, Haukiputaalla
 • Braunschweiger Zeitung, Braunschweig, Tyskland,
 • KuvaSeppälä, Vasa, Seppälän Koulukuvat, Vasa
 • J.M.G. Studio, Helsingfors
 • Ulrika Ferm, Berlin, Tyskland
 • Rune P. Fotografi, Köpenhamn, Danmark
 • Reklambyrå Taivas Ego Oy, Helsingfors
 • Priory Studio, Irland
 • Paulina Westerlin, Stockholm, Sverige
 • Nya Åland