Viktor Karlsson, socionom (YH)

Berätta lite om dig självviktorkarlsson

Jag heter Viktor Karlsson och jag är hemma ifrån Åland. Innan mina studier vid Novia studerade jag till närvårdare på Ålands Yrkesgymnasium. På min fritid tränar jag hiphop, lär ut dans, umgås med vänner, deltar i studieevenemang och jobbar som inhoppare på ett servicehus för äldre här i Åbo.

Berätta om ditt val av studier!

Valet att studera till socionom kändes rätt för mig då det är ett väldigt brett yrke och jag kan välja att jobba inom flera olika områden. Under studiernas gång hinner jag känna efter och pröva på vilket område som känns bäst och om jag sedan skulle ändra mig så finns alltid chansen att byta till ett annat område.

Hur är det att studera till socionom (YH)?

Socionomstudierna vid Novia är intressanta och varierande. Det är skönt att inte bara ha teoretiska övningar och tenter utan istället få arbeta i grupp, fara på praktik, göra hemtenter och utföra andra sorters examinationer än skriftliga tenter. Kurserna genomförs på många olika sätt och det blir inte att kännas enfaldigt, kurserna varierar mycket från varandra och det är intressant att läsa om de olika områdena som vi blivande socionomer kan arbeta inom.

Var har du varit på praktik?

Vi har i skrivande stund varit på en praktik inom området barn och unga, de flesta valde att fara till daghem och det gjorde även jag. Jag gjorde praktik på ett kommunalt svenskspråkigt daghem i centrum. Arbetsuppgifterna var bland annat att planera verksamheten, delta i den dagliga verksamheten, hålla olika aktiviteter för barnen och delta på föräldramöten. Jag fick en större inblick i vad som är socionomens roll på ett daghem, tidigare har jag bara sett arbetet inom småbarnspedagogik från en närvårdarsynvinkel.

Hur var det att komma från Åland till Åbo?

Att flytta till Åbo från Åland var nog ett av de bästa valen jag gjort i mitt liv. Jag trivs jättebra i Åbo och det har varit skönt för mig som ålänning att äntligen få lämna ön ett tag. Min finska är väldigt dålig men jag har ändå klarat mig bra i Åbo, de flesta pratar engelska och många kan även svenska. Förstås försöker jag lära mig och använder mig av lite vardagsfinska till exempel när jag beställer mat ute. Jag vet ännu inte om jag tänker stanna kvar i Åbo efter mina studier eller om jag tänker flytta tillbaka till Åland. Det finns många för- och nackdelar och det är någonting jag måste ta och fundera över när det blir aktuellt.

Vad är dina framtidsplaner?

Eftersom jag inte vet helt hundra vart jag tar vägen efter mina studier är det svårt att veta i dagsläget. Just nu känner jag att jag skulle vilja jobba inom äldreomsorgen och få min röst hörd, förbättra, delta i projekt, undersökningar och utredning av till exempel service och boende. 

Varför rekommenderar du din utbildning?

Jag rekommenderar att studera till socionom för att det är intressanta, varierande studier inom många olika intressanta områden som man som socionom kan arbeta inom. Sedan att utbildningen också råkar ligga i Finlands bästa studiestad är ett plus i kanten.

 

Läs mer om utbildningen här.