Saul Sundelin, socionom (YH)

Berätta om dig själv!saul sundelin

Mitt namn är Saul Sundelin och är bosatt Larsmo. Jag har tidigare hunnit jobbat några år inom båtindustrin samt en kort session som bagare. Detta innan jag började jobba inom barnskyddet. Har även haft egen massagepraktik under en ca 10 års period men för tillfället utövar jag inte det yrket. Några av mina intressen är bl.a. friluftsliv, löpning, villaliv, och dylikt. Jag är även utbildad konditor via Optimas konditorlinje i Jakobstad, massör från Norrvalla folkhögskola i Vörå, samt specialhandledare via YA i Bennäs.

Berätta om ditt val av studier!

Varför jag valde att börja studera till socionom vid Yrkeshögskolan Nova beror främst på att utbildningen är mångsidig samt att det idag krävs en yrkeshögskoleutbildning inom den bransch där jag jobbar.

Vad är mest intressant i din utbildning?

Det mest intressanta med utbildningen är nog att få en stor kunskapsbredd inom det sociala området samt att få vara delaktigt i en intressant och engagerad studiegrupp.

Hur är det att studera i Vasa?

Jag upplever att studiemiljön i Vasa är bra och harmonisk samt att skolan är ändamålsenligt planerad. Tillgången till studiematerial finns på nära håll och är lättillgänglig för studerande. Bilparkeringen kring själva skolan är dock ett stort gissel och är och har varit ett stort irritationsmoment för många studerande, så även för mig.

Vilka är dina framtidsplaner?

Mina framtidsplaner är nog att fortsättningsvis jobba inom vården, eftersom jag trivs med att hjälpa andra människor och känner det är något jag även vill fortsätta med i framtiden. Efter avlagd examen kommer det att vara betydligt lättare att kunna få även andra arbeten eller arbetsuppgifter inom vårdyrket.

Varför rekommenderar du din utbildning?

Jag kan varmt rekommendera socionomutbildningen på grund av dess bredd vad gäller kunskapsutbud samt att det är en utbildning som ger behörighet till många olika arbeten.

Läs mer om utbildningen här.