Rebecca Ek, röntgenskötare (YH)

Bakgrundrebecca ek rontgenskotare

Mitt namn är Rebecca Ek, född och uppvuxen i Munsala. Jag tog studenten vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby och studerar nu till röntgenskötare (YH).

Berätta om ditt val av studier!

Efter att jag tagit studenten visste jag inte vad jag ville studera, bara att jag ville studera i Vasa och inom social- och hälsovård. Efter att ha gått runt och lyssnat på många utbildningar fastnade jag ganska fort för röntgenskötarutbildningen. Jag sökte in och fick börja studera på en intressant utbildning som visade sig innehålla mycket mer än vad jag anat.

Hur är det att studera till röntgenskötare (YH)?

Som röntgenskötarstuderande är vi ute på praktik ofta och får arbeta med apparaturerna vi lär oss om i skolbänken. När jag började utbildningen kände jag till några få röntgenapparater, nu har jag insett hur många olika arbetsstationer det faktiskt finns att lära sig om.

Var har du varit på praktik?

Vi röntgenstuderande har, som sagt, väldigt många praktikveckor i och med att vi lär oss bäst när vi får göra sakerna praktiskt. Själv har jag varit bl.a. i Jakobstad och Vasa på praktik. Som några exempel kan nämnas ultraljud, CT, mammografi och nativ. Nativröntgen, eller skelettröntgen, kan liknas med grunden till röntgenskötaryrket och finns med på varje praktikperiod.

Hur är Vasa som studiestad?

Vasa är en passligt stor stad som ger dig möjlighet till många olika studieevenemang, fritidsaktiviteter och vänner för livet. Vart du än går i Vasa träffar du oftast någon bekant.

Vilka är dina framtidsplaner?

Planen är att bli färdig röntgenskötare tillsammans med mina klasskamrater om något år, sedan får vi helt enkelt se vart vägarna bär.

Varför rekommenderar du din utbildning?

Röntgenskötarutbildningen ger dig en mångsidig yrkeskunskap där du konstant behöver utvecklas eftersom teknologin ständigt går framåt. Som röntgenskötare är du delaktig i patienters vårdlinje, men fördelen enligt många är att patientkontakten är kort.

Läs mer om utbildningen.