För yrkesinstitutstuderande 30 sp vid Öppna YH

Öppna YH-leden, 30 sp,  för studerande inom yrkesinstitut

Studerande vid ett yrkesinstitut i Finland har  möjlighet att avlägga 30 sp inom motsvarande yrkeshögskoleutbildning vid Novia. Detta genomförs inom ramen för öppna yrkeshögskolan. Studierna ger möjlighet till en smidigare övergång till studier på tredje stadiet, i detta fall vid Novia. De studier som avlägges vid Novia kan helt eller delvis ingå i studerandes examen vid yrkesinstitutet, och vid eventuell antagning till Novia tillgodoräknas kurserna på 30 sp i sin helhet i  yrkeshögskoleexamen.

De kurser som ingår i studierna omfattande 30 sp ser olika ut inom de olika utbildningarna vid Novia. Respektive enhet kan ge mera information om vilka kurser som ingår. Novia besluter för varje utbildning vilken omfattning, vilket innehåll och vilka krav på studieframgång som ger behörighet att söka in till Novia.

30 sp leden för andra stadiet föregås av en samarbetsöverenskommelse mellan Novia och den skola på andra stadiet som överenskommelsen berör.
För närvarande har Novia avtal med följande skolor på andra stadiet: Optima, Axxell, Yrkesakademin i Österbotten och Vamia. 

Kontakta oss

Öppna yrkeshögskolan, kontaktperson Anita Kronqvist, tfn 050 527 4868, epost oppnayh@novia.fi

Utbildningarna inom teknik och företagsekonomi (ingenjör och tradenom), Wolffskavägen 33 
Studieplanerare Ann-Sofie Nygård, tfn 050 343 6740, ann-sofie.nygard@novia.fi eller
tfn 050 527 4868, e-post oppnayh@novia.fi

Utbildningarna inom social- och hälsovård samt skönhetsbranschen, Wolffskavägen 31, Alere
Studieplanerare Ann-Sofie Nygård, tfn 050 343 6740, ann-sofie.nygard@novia.fi eller
tfn 050 527 4868, e-post oppnayh@novia.fi

Utbildning i bioekonomi, agrolog (YH) och skogsbruksingenjör (YH) Raseborgsvägen 9, Raseborg
Vi skräddarsyr gärna 30 sp paket för studerande på andra stadiet som är intresserade av att avlägga kurser hos oss. 
Kontaktperson: Studiehandledare Nina Hillo nina.hillo@novia.fi tfn 044 762 3603

Utbildning inom byggnads- och samhällsteknik, ingenjör (YH) och byggmästare (YH) Raseborgsvägen 9, Raseborg
Mats Lindholm, mats.lindholm@novia.fi, tfn 044 762 3760