Kurser inom Socionom YH med närstudier, Åbo

Anmälan till integrerade studier sker här.
OBS! Är du redan anmäld till öppna YH innevarande termin men vill delta i någon av kurserna, vänligen kontakta kursansvarig.

Här hittar du länken till läroplaner för respektive kurs.

Kurser med närstudier
(Närstudier genomförs med flerformsstuderandegruppen USO18F-Å)


Det mångprofessionella yrkesområdet 3 sp ( USOÅ15SP01)
Kurstid: Hösten 2018
Närstudier: 12.10.2018 kl. 13.15-16.00 och 15.12.2018 kl. 9.00-16.00.
Kursansvarig: Peter Edelsköld peter.edelskold@novia.fi

Grunder i socialpolitik 5 sp (USOÅ15SP03)
Kurstid: Hösten 2018
Närstudier: 15.9. kl. 9.00-15.00, 10.10. Konferens (programmet fås senare), 9.11. kl. 13.15-16.00 och 14.12. kl. 8.15-16.00
Kursansvarig: Katja Pohjola katja.pohjola@novia.fi

Grunder i socialpedagogik 5 sp ( USOÅ15SA02)
Kurstid: Våren 2019
Närstudier: 14.2. kl. 8.15-17, 16.2. kl. 9-15.30, 24.4. kl. 13.15-17 och 27.4. kl. 9.00-15.30.
Kursansvarig: Gunilla Björklund gunilla.bjorklund@novia.fi

Socialpedagogiskt arbete bland barn och familjer 5 sp (USOÅ15SA04)
Kurstid: Våren 2019
Närstudier: 10.1. kl. 13.15-17, 15.2. kl. 8.15-16, 14.3. kl. 9.15-12 och 25.4. kl. 8.15-12
Kursansvarig: Carolina Silin carolina.silin@novia.fi

Socialpedagogiskt arbete bland unga 5 sp (USOÅ15SA05)
Kurstid: Våren 2019
Närstudier: 13.3. kl. 9.15-12, 25.4. kl. 13.15-16, 26.4. kl. 13.15-16 och 25.5. kl. 9-15.30
Kursansvarig: Peter Edelsköld peter.edelskold@novia.fi

Småbarnspedagogik 5 sp (USOÅ15VSB01)
Kurstid: Våren 2019
Närstudier: 12.1. kl. 9-15.30, 14.3. kl. 13.15-16 och 15.3. kl. 8.15-16
Kursansvarig: Susanne Davidsson susanne.davidsson@novia.fi
Övrigt: Kursen är behörighetsgivande inom småbarnspedagogik

Församlingsdiakoni 5 sp (USOÅ15VDI02)
Kurstid: Våren 2019
Närstudier: 12.1. kl. 9-15.30, 14.3. kl. 13.15-16 och 15.3. kl. 8.15-16
Kursansvarig: Henrica Lindholm henrica.lindholm@novia.fi
Övrigt: Kursen är behörighetsgivande för diakoner

Kristen fostran 5 sp (USOÅ15VSK02)
Kurstid: Våren 2019
Närstudier: 12.1. kl. 9-15.30, 14.3. kl. 13.15-16 och 15.3. kl. 8.15-16
Kursansvarig: Henrica Lindholm henrica.lindholm@novia.fi
Övrigt: Kursen är behörighetsgivande för kyrkans ungdomsarbetsledare

Entreprenörskap och företagsamhet inom social och hälsovård 5 sp (USOÅ15VO418)
Kurstid: Hösten 2018
Närstudier: 26.9. kl. 16-18, 16.10. Kl 16-19, 24.10. kl- 16-19, 31.10. kl. 16-19, 7.11. kl. 16-19, 14.11. kl 16-19 och 21.11. kl 16-19.
Kursansvarig: Katja Pohjola katja.pohjola@novia.fi

Delaktighetsfrämjande arbete med unga 5 sp (USOÅ15V0415)
Kurstid: Hösten 2018
Närstudier: Kursdeltagarna behöver en dator med nätuppkoppling för att kunna delta i kursen. Kursens träffar är digitala. Adressen till det digitala mötesrummet är https://novia.webex.com/join/carolina.silin
23.10. kl. 16.00-18.30, 15.11. kl. 16-18, 20.11. kl. 16-18, 22.11. kl. 16-18, 27.11. kl. 16-18, 29.11. kl. 16-18, 4.12. kl. 16-18, 11.12. kl.16-18, 13.12. kl. 16–18 (6.11. och 8.11. handledning, bokas separat)
Kursansvarig: Carolina Silin carolina.silin@novia.fi
Övrigt: Kursen är valfri. Kursen genomförs i samarbete med Åbo Akademi

Äventyrs- och miljöpedagogik med unga 5 sp (USOÅ15V0413)
Kurstid: Våren 2019
Närstudier: 7-9.6.2019
Kursansvarig: Carolina Silin carolina.silin@novia.fi
Övrigt: Kursen är valfri och har begränsat deltagarantal. Kursen genomförs i samarbete med Åbo Akademi