Digitala kurser inom socionom YH, Åbo

Anmälan till integrerade studier sker här.
O
BS! Är du redan anmäld till öppna YH innevarande termin men vill delta i någon av kurserna, vänligen kontakta kursansvarig.

Här hittar du länken till läroplaner för respektive kurs.

Utveckling och lärandes processer 3 sp (USOÅ15SA03)

Kurstid 15.9-31.5.2019
Sista inlämningsdag 31.5.2019
Kursansvarig: Gunilla Björklund gunilla.bjorklund@novia.fi

Service och lagstiftning inom social- och hälsovård 3 sp (USOÅ15SP05)

Kurstid: 30.8.2018-7.1.2019
Sista inlämningsdag: 7.1.2019
Kursansvarig: Anne Nummela anne.nummela@novia.fi

Grunder i sociologi 5 sp (USOÅ15SP04)

Kurstid: 15.1-31.5.2019
Sista inlämningsdag 31.5.2019
Kursansvarig: Pia Liljeroth pia.liljeroth@novia.fi

Grunder i socialt arbete 5 sp (USOÅ15SP07)

Kurstid: 17.9.2018-14.1.2019
Sista inlämningsdag: 14.1.2019
Kursansvarig: Johanna Wikgren-Roelofs johanna.wikgren-roelofs@novia.fi