Mental- och missbrukarvård, 30 sp

Specialiseringsutbildningen är till för dig som vill stärka din kunskap inom mental- och missbrukarvård.

Utbildningen sker i samarbete med följande yrkeshögskolor: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia.

Utbildningens målgrupp

Utbildningen är avsedd för personer som avlagt högskoleexamen inom social- och hälsovårdsområdet eller examen på institutnivå som föregår YH-examina.

Utbildningens innehåll

  • Uppfatta helheten psykisk hälsa, mental hälsa och missbrukarvård på bred front och fungera som sakkunnig i denna helhet
  • säkra och stärka klientorientering och delaktighet
  • identifiera psykiska problem och/eller missbruksproblem, planera, genomföra och bedöma vården i samarbete med klienten, närstående och nätverk
  • metodkunnande inom mental- och missbrukarvård
  • kunnande om servicesystem och servicehandledning för mental- och missbrukarvård
  • kompetens att utveckla mental- och missbrukarvården samt den egna yrkeskompetensen

Studiernas uppbyggnad

Studierna utförs som flerformsstudier, med sammanlagt tolv närstudiedagar under två terminer. Närstudierna hålls i Vasa och Åbo. Det kommer att finnas möjlighet till videoöverföring mellan orterna.

Närvarodagar:

12-13.9.2019

10-11.10.2019

14-15.11.2019

12-13.12.2019

16-17.1.2020

13-14.2.2020

19-20.3.2020

23-24.4.2020

14-15.5.2020

Utbildningens kostnad

Utbildningens pris är 1500 euro (moms 0 %).

Tidtabell

Gemensam ansökan, öppnas den 8.4.2019 och ansökningstiden pågår till 2.8.2019. Du anmäler dig via denna länk.

Studierna startar 12.9.2019 och pågår till 15.5.2020.