Barnskyddsarbete, 30 sp

 - Ingen start 24.1.19 pga för lite deltagare -

Utbildningen är planerad tillsammans med yrkeshögskolorna Diakonia, Hämeen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu och Vaasan ammattikorkeakoulu. Utbildningen pågår under läsåret 2019.

Utbildningens målgrupp

Utbildningen riktar sig till personer med examen socionom (YH), sjukskötare (YH), hälsovårdare (YH) eller motsvarande examen från yrkeshögskola eller universitet, som arbetar inom barnskydd eller elevvård och som är intresserade av att utveckla barn- ungdoms- och familjeservicen ur ett barnskyddsperspektiv.

Utbildningens innehåll

Utbildningen på 30 studiepoäng innehåller sju moduler.

  • Barn, unga och familjer i samhället, 3 sp
  • Barnskyddsarbetets kundprocess, 5 sp
  • Delaktighet och empowerment – metoder och praxis i barnskyddsarbetet, 2 sp
  • Kris- och traumaarbete inom barnskyddet, 5 sp
  • Det förebyggande barnskyddsarbetets metoder och praxis, 5 sp
  • Barnskyddets öppenvård och förfarande vid omhändertagande, 5 sp
  • Utvecklandet av tjänster, arbetsformer, förfaranden och praxis inom barnskyddsarbetet, 5 sp

Studiernas uppbyggnad

Studierna utförs som flerformsstudier, med sammanlagt tolv närstudiedagar under de två terminerna. Närstudierna hålls i Vasa och Åbo. Första och sista närstudietillfället är gemensamt . Den ena hålls i Åbo och det andra i Vasa. De övriga närstudietillfällena  hålls parallellt i Åbo och Vasa, då är det också möjligt att delta på distans.  Videoöverföring mellan orterna ordnas. Utöver dessa dagar kommer handledningstillfällen att ordnas.

Närstudietillfällen:

24-25.1.2019 i Vasa

14-15.3 i Vasa och Åbo

25-26.4 i Vasa och Åbo

6-7.6 i Vasa och Åbo

5-6.9 i Vasa och Åbo

21-22.11 i Åbo

Undervisningsspråk

Utbildningen är på svenska. Dock kan litteratur och övrigt material samt vissa föreläsningar hållas på finska.

Utbildningens kostnad

Utbildningen kostar 1 500 euro ( moms 0 %). Avgiften kan betalas i två rater, en på våren och en på hösten. Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften (50 %) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

Ansökan

Ansök under tiden 17.9.2018 - 14.12. 2018

Du kan ansöka till utbildningen via länken nedan:

https://network.novia.fi/Events/43/Apply

De som antagits till utbildningen meddelas per epost och en bekräftelse att studieplatsen mottagits bör göras.

Efter avslutad utbildning ges ett intyg över avlagda studier.

Utbildningen startar under förutsättning att deltagarantalet är tillräckligt stort.

Mer info

Studierna inleds 24-25.1.2019 med en gemensam kursstart i Vasa.