Sakkunnig inom palliativ vård, 30 sp

Som sakkunnig inom palliativ vård hjälper du obotligt sjuka kunder och patienter inom social- och hälsovården.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets rapport ( 2019:14) behövs det flera sakkunniga inom palliativ vård för att kunna erbjuda en god och rättvis vård.

Med denna specialiseringsutbildning ökar du dina kunskaper som behövs för att fungera som ansvarig på expertnivå (B/C) eller grundnivå (A).

Utbildningens målgrupp

Specialiseringsutbildningen är avsedd för personer med yrkeshögskole- eller institutexamen inom social- och hälsovård och som arbetar inom området.

Studiernas uppbyggnad

Specialiseringsutbildningen genomförs som en flerformsutbildning med både när- och virtuella studier. Studierna planeras och genomförs tillsammans med arbetslivet.

Utbildningen pågår under tiden 27.1.2020-30.4.2021. Närstudietillfällena meddelas i ett senare skede.

Utbildningen sker i samarbete med andra yrkeshögskolor.

Studiernas innehåll

  • Den kundorienterade processen inom palliativ vård, 6 sp
  • Symtomatisk vård och den döende patientens vård, 10 sp
  • Psykosocialt stöd, interaktion och teamarbete, 9 sp
  • Valfria studier, 5 sp

Ansökan

Ansökningstiden är 1.9-30.9.2019. Anmälningslänken öppnas 1.9.2019.

Anmäl här

Antagningsresultaten meddelas inom november månad 2019.

Utbildningens kostnad

Pris 1500 euro (0 % moms).

Efter att utbildningsplatsen har tagits emot debiteras halva deltagaravgiften ( 50 %) om platsen avbokas eller om deltagaren inte deltar i kursen.

 

Utveckla dina sakkunskaper och kunnande – sök till utbildningen!