Musik- och dockteater, 30 sp

Målgrupp

Utbildningens målgrupp är i Norden verksamma skådespelare, musikalartister, dockteaterskådespelare samt dansare och skådespelare med inriktning på fysisk teater. Utbildningens målgrupp har avlagt lämplig YH-examen, annan lämplig högskoleexamen eller innehar sakkunskap eller på andra grunder inhämtad kunskap och erfarenhet inom utbildningsområdet.

Utbildningens mål

Fördjupande kurser inom musikteater och dockteater där två konstformer möts, stöts, experimenterar och smälter samman. Med hjälp av specialiseringskurser vill utbildningen undersöka nya former för dock- och musikteater. Utbildningens syfte är även att öka den professionella specialkompetensen inom musik- och dockteater samt utveckla nya nätverk.

Utbildningens förverkligande, innehåll och lärare

Utbildningen förverkligas vid Campus Allegro i Jakobstad vid Yrkeshögskolan Novia samt i Åbo vid Turun ammattikorkeakoulu och Åbo Svenska Teater. Utbildningen resulterar i ett nyskrivet musik- och dockteaterverk som framförs på Åbo Svenska Teater med premiär 19.9.2019. Utbildningen inkluderar medverkan i repetitioner samt 10 föreställningar varefter teatern uppgör kontrakt med de studerande för den resterande spelperioden under hösten 2019.

Pedagoger för utbildningen är internationella toppartister inom musikteater samt visuell- och fysisk teater, såsom teaterregissör Caroline McSweeney (IE/DK), koreograferna Mari Carrasco (SE) och Jonas Nermyr (SE) samt sångpedagogerna Helena Jonason (SE) och Sanna Kurki-Suonio (FI). De mest framstående internationella gästföreläsarna inom dockteater är bland annat regissör och koreograf Bernard Cauchard (FR/SE) samt Duda Paiva (NL) som är konstnärlig ledare för Duda Paiva Company samt dockteaterartist, författare och designer. Regissör och koreograf Jakob Höglund samt lärare i dockteater Ari Ahlholm fungerar som utbildningens ansvariga ledare. Höglund regisserar även slutproduktionen på Åbo Svenska Teater.

Utbildningens omfattning, tid och kostnad

Utbildningens omfattning är 30 studiepoäng som avläggs under två perioder.
Period 1 sker i Jakobstad och Åbo under tiden 18.3-25.5.2019 (med förhandsuppgifter våren 2019).
Period 2 inleds 5.8.2019 med repetitioner på Åbo Svenska Teater. Föreställningsperioden uppskattas sluta i mars 2020.
Utbildningens pris är 1000 euro per studerande. Ansökan till utbildningen sker 28.2-30.4.2018.