Utbildningar

Område
 • Företagsekonomi
 • Hälsa och välfärd
 • Teknik och sjöfart
Ort
 • Vasa
 • VIRTUELL
 • Vasa/Virtuell
 • Åbo/Virtuell
 • Åbo
 • Raseborg/Virtuell
Språk
 • Svenska
 • Suomi
Specialiseringsutbildning i klient- och servicehandledning, 30 sp
Läs mera >
Sakkunnig inom palliativ vård, 30 sp
Läs mera >
Specialisering Mental och missbruk, 30 sp med start hösten 2020
Läs mera >
Specialiseringsutbildning inom välfärdsteknologi för hemvården, 2021-2022, 30 sp
Läs mera >