Specialiseringsutbildning

Specialiseringsutbildningar är till för personer i arbetslivet som redan avlagt en högskoleexamen eller för personer som skaffat sig motsvarande kunskaper på annat håll.

Specialiseringsutbildningar är långvariga utbildningar, som omfattar minst 30 sp. Utbildningarna passar för dig som

  • vill fördjupa din sakkunskap
  • i ditt arbete behöver en bredare och branschövergripande kompetens
  • fungerar som sakkunnig i olika samfund och nätverk
  • inriktar dig på mera krävande sakkunniguppgifter.

Utbildningen genomförs i nära samarbete med arbetslivet.