Öppna YH-kurser och utbildningar

Område
 • Företagsekonomi
 • Hälsa och välfärd
 • Konst och kultur
 • Teknik och sjöfart
Ort
 • Vasa
 • Vasa/Virtuell
 • Åbo/Virtuell
 • Raseborg
 • Åbo
 • VIRTUELL
Språk
 • Svenska
 • English
 • Suomi
Etappvis till sjukskötare våren 2020
Läs mera >
Öppna YH: Socialt arbete i skolan, 3 sp
Läs mera >
Öppna YH: Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete, 5 sp
Läs mera >
Accelerator - Att bygga en kundinriktad affärsidé / Öppna YH
Läs mera >
Öppna YH: Etappvis till Tradenom, Vasa
Läs mera >
Öppna YH: Etappvis till Tradenom, Åbo
Läs mera >
Öppna Yh: Förberedande kurs för elbehörighet 1 eller 2, (3 sp)
Läs mera >
Öppna YH:SERVICE DESIGN INOM SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD 3 sp, Valfri kurs / pilotering av metoden
Läs mera >
Öppna yh, Influencermarketing
Läs mera >
Öppna YH: Intercultural Work among Young People, 5 ECTS
Läs mera >
Öppna yh, Kreativt och professionellt skrivande
Läs mera >
Öppna YH: Videoinspelning och -redigering, distanskurs, 1 sp
Läs mera >
Psykiska första hjälpen, 1,5 sp
Läs mera >