Öppna YH-kurser och utbildningar
Område
 • Bioekonomi
 • Företagsekonomi
 • Hälsa och välfärd
 • Konst och kultur
 • Teknik och sjöfart
Plats
 • Åbo
 • Raseborg
 • VIRTUELL
 • Vasa/Virtuell
 • Jakobstad/Virtuell
 • Vasa
 • Raseborg/Virtuell
 • Virtuell kurs
 • Åbo/Virtuell
Språk
 • Svenska
 • Suomi
 • English
Introduction to GIS, 1 - 2 ECTS
Läs mera >
Female Songwriters, 4ECTS
Läs mera >
Intercultural Work among Young People, 5 ECTS
Läs mera >
Intergration Promotion Social work, 3 ECTS
Läs mera >
Brottförebyggande arbete och kriminalvård, 5 sp
Läs mera >
Barnskydd, ungdomsvård och familjearbete, 5 sp
Läs mera >
Klientarbete och servicehandledning, 5 sp
Läs mera >
Socialpedagogiskt arbete bland unga, 5 sp
Läs mera >
Utveckling och lärande, 5 sp
Läs mera >
Grunder i socialpedagogik, 3 sp
Läs mera >
Hälsoteknologi och servicedesign, 2 sp
Läs mera >
Fotografering och visuell kommunikation 7,5 hp (7,5 sp)
Läs mera >
GIS in Bioeconomy Continuation Course, 5 ECTS
Läs mera >
Studio live recording, mixing & mastering, 4 ECTS
Läs mera >
Eurovision Camp, 4 ECTS
Läs mera >