Öppna YH-leden

Siktar du på en examen vid Yrkeshögskolan Novia? Är du utan studieplats? Öppna YH- leden på 30 sp kan ge dig en rivstart – utan att du är inskriven som examensstuderande. 

Vad är ledstudier?

Öppna YH-leden på 30 sp passar dig som har för avsikt att bli examensstuderande och vill avlägga en examen, men som inte ansökt om eller fått en studieplats.

Via anmälan följer du en av utbildningen uppgjord läroplan på min. 30 sp och du studerar jämsides med de andra studerande, dagtid på Novia.

Genom att delta i Öppna YH-leden och avlägga specificerade kurser når du upp till 30 sp. Obs! Följ ev. instruktioner som specificeras vid presentation av ledstudierna.

Efter att du studerat 1 år har du möjlighet att förlänga tiden med ett år till för att komma upp till 30 sp.

Viktigt! Eventuella utbildningsspecifika kriterier för ledstudierna  framkommer vid respektive ledstudieinfo. I övrigt följer ledstudierna de läroplaner som presenteras på webben vid resp utbildning. Det är viktigt att du har tillräckligt med tid för att delta och prestera under studietiden.

Öppna YH-leden 

Informationen kring ledstudier som genomförs läsåret 2020-2021uppdateras under våren 2020 

Du ansöker till leden under tiden juli-augusti 2020. Närmare information kommer hit.

Nedan lista över pågående ledstudier 2019-2020, OBS! Du kan inte längre anmäla dig till dem.

Öppna YH-leden, teknik, Vasa 
Ingenjör (YH), El- och automationsteknik >
Ingenjör (YH), Maskin- och produktionsteknik >
Ingenjör (YH), Produktionsekonomi >

Öppna YH-leden, företagsekonomi, Vasa 
Tradenom (YH) >

Öppna YH-leden, företagsekonomi, Jakobstad
Tradenom (YH) >

Öppna YH-leden, social- och hälsovård, Vasa 
Sjukskötare (YH), dagstudier >
Socionom (YH) >

Öppna YH-leden, bioekonomi, Raseborg 
Agrolog (YH), dagstudier>
Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier>

Öppna YH-leden, teknik, Raseborg 
Byggmästare (YH),dagstudier>
Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik>

Öppna YH-leden, social- och hälsovård, Åbo 
Socionom (YH), dagstudier>
Sjukskötare (YH), dagstudier>

Open Path Studies, Bachelor of Health Care, Vasa>

Ifall det finns fler anmälda än erbjudna platser, så prioriteras sökande enligt följande:

  • I första hand prioriteras studerande som sedan tidigare är godkända i urvalsproven för gemensam antagning (inkl. ev. lämplighetstest) men som av någon orsak inte antagits
  • I alla övriga fall är det anmälningsordning som gäller inom Öppna YH
  • Novia förbehåller sig rättigheten att begränsa antalet ledstuderande per utbildning. Alla utbildningar erbjuder inte ledstudier. 

Samarbete med andra stadiet

Vi har under de senste åren samarbetat med yrkesinstitut kring målet att göra övergången från andra stadiet till yrkeshögskola smidigare. Detta har skett inom ramen för olika projekt och har i praktiken inneburit att studerande från yrkesinstitut avlagt kurser inom en 30 sp led här på Novia. Samtidigt har dessa kurser utgjort en del av de studerandes examen på andra stadiet.

Den här verksamheten fortsätter vi med och nya intresserade får gärna ta kontakt med oss! För tillfället har vi inom ramen för detta samarbete överenskommelser  med Axxell, Optima, Yrkesakademin i Österbotten och Vamia.

Känns 30 sp leden för tung så är det alltid möjligt att avlägga enstaka kurser eller lite större paket. Studier inom Öppna YH är alltid kostnadsfria för andra stadiets studerande. 

Frågor? Öppna YH, Anita Kronqvist, tfn 050 527 4868,  oppnayh@novia.fi

Utbildningarna inom teknik, företagsekonomi, hälsa och välfärd i Vasa, kontakta studieplanerare Ann-Sofie Nygård, tfn 050 343 6740, ann-sofie.nygard@novia.fi

Utbildning i bioekonomi, agrolog (YH) och skogsbruksingenjör (YH),  Raseborg
Studiehandledare Nina Hillo nina.hillo@novia.fi tfn 044 762 3603

Utbildning inom byggnads- och samhällsteknik, ingenjör (YH) och byggmästare (YH), Raseborg
Mats Lindholm, mats.lindholm@novia.fi, tfn 044 762 3760 

Hur gå vidare från öppna YH-leden till examensstuderande ?

När du avlagt 30 sp inom en och samma utbildning kan du ansöka i separat ansökan om att fortsätta dina studier som examensstuderande. För att vara behörighet sökande måste du ha avlagt en examen på andra stadiet och under max 2 års tid ha avlagt minst 30 sp av de kurser utbildningen specificerat i läroplanen. Här finns information om den separata ansökan som är närmast i tid.

Avgifter och praktiska frågor

Öppna YH-leden kostar 200 euro per läsår, 100 euro/termin (undantag andra stadiets ledstuderande som studerar gratis). I avgiften ingår registrering, undervisning och tentamen. Eventuella extra kostnader kan tillkomma som berör kopiering eller extra studiematerial. Omfattningen på studierna är inte begränsad. 

Om du av någon orsak avbryter dina studier vid årsskiftet bör du meddela detta i god tid.  Fakturerade och betalda avgifter återbetalas inte. Väljer du att förlänga din studietid med ett år, så betalar du samma avgift för det andra året.

Hälsovård, studiesociala förmåner och studievägledning

Som studerande inom Öppna YH är du inte heltidsstuderande. Det betyder att du inte har rätt till studiesociala förmåner eller studerandehälsovård. Däremot har du rätt till studievägledning i samma omfattning som heltidsstuderande.

Viktigt att notera när du planerar att studera via Öppna YH-leden

Ledstudier är heltidsstudier som sker dagtid. Som studerande inom Öppna YH har du inga studiesociala förmåner.  Ifall du är kund hos TE-byrån är det skäl att utreda dina studiemöjligheter med TE-byrån i god tid före du inleder dina studier.

Allmän information och svar på frågor gällande Öppna YH hittas här.