Kurser inom Socionom YH med närstudier, Åbo

Anmälan till integrerade studier sker här. OBS! Är du redan anmäld till Öppna YH innevarande termin men vill delta i någon av kurserna, vänligen kontakta kursansvarig. Här hittar du länken till läroplaner för respektive kurs.

Kurser med närstudier
(Närstudier genomförs med flerformsstuderandegruppen USO18F-Å)

Äventyrs- och miljöpedagogik med unga 5 sp (USOÅ15V0413)

Kurstid: Våren 2019 !
Närstudier: 7-9.6.2019
Kursansvarig: Carolina Silin carolina.silin@novia.fi
Övrigt: Kursen är valfri och har begränsat deltagarantal. Kursen genomförs i samarbete med Åbo Akademi 

Kurstid: Hösten 2019 (anmäl tidigast i augusti om möjligt)
(USOÅ15SS03)
Handledning av personer med funktionsnedsättningar 5 sp
Närstudier: 13.9 kl 9.15-16, 3.10 kl 13.15-16, 12.12 kl 10.15-16 och 14.12 kl 9-15
Kursansvarig: Daniela Sundell, daniela.sundell@novia.fi

(USOÅ15SS06)
Omsorg om personer med utvecklingsstörning 5 sp
Närstudier: 3.10 kl 8.15-12, 7.11 kl 13.15-16, 8.11 kl 8.15-16 och 13.12 kl 8.15-16
Kursansvarig: Janina Dahla, janina.dahla@novia.fi