Digitala kurser inom socionom YH, Åbo

Anmälan till integrerade studier via länken HÄR
OBS! Är du redan anmäld till öppna YH innevarande termin men vill delta i någon av kurserna, vänligen kontakta kursansvarig.

Här hittar du länken till läroplaner för respektive kurs.

Digitala kurser:


(USOÅ15VBSB03) 
Barn och familjer med särskilda behov 5sp / KURSEN ÄR FYLLD - INGA LEDIGA PLATSER
Kursansvarig: Susanne Davidsson, susanne.davidsson@novia.fi
Tider: Kursen är öppen 1.9-15.12.2019

(USOÅ15SS07) 
Socialhandledning och dokumentering 5 sp
Kursansvarig: Janina Dahla, janina.dahla@novia.fi
Tider: Kursen är öppen 1.9-15.12.2019


(USOÅ15SS04)
Arbetsvägledning 5 sp
Kursansvarig: Daniela Sunde
ll, daniela.sundell@novia.fi
Tider: Kursen är öppen 1.9-15.12.2019