Rakennusalan työnjohdon polkuopinnot, 120 op

Koulutus rahoitetaan opetusministeriön eritysavustuksella!

Novia tarjoaa rakennusalan työnjohdon koulutusta (ei tutkintoon johtavaa koulutusta), jossa voi suorittaa eri opintokokonaisuuksia 120 opintopisteeseen (op) saakka, kahden vuoden aikana. Koulutus sisältää osa rakennusmestarintutkinnon kursseista.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat rakennusalalla jo toimivat, joilta puuttuu työnjohdon, rakennusmestarin (AMK) pätevyys tai tutkinto. Koulutus soveltuu niille, joilla on käytännön kokemusta rakentamisesta ja työjohdossa tarvittavaa osaamista, tai vaihtoehtoisesti niille, joilla on korkeakoulututkinto mutta joilta puuttuu rakennusalan ammatti- tai työelämäosaamista Suomesta.

Sisältö

Koulutus kestää kaksi vuotta ja sisältää kahdeksan opintokokonaisuutta. 

Ensimmäinen opintokokonaisuus

  • Tieto- ja viestintätekniikka, matematiikan perusteet,  n. 15 op
  • Geotekniikka ja pohjarakenteet sekä betoni- ja työmaatekniikka, n. 15 op

Peruskurssien lisäksi koulutus tarjoaa infra-alan ja korjausrakentamisen erikoistumiskursseja

Opintojen rakentuminen

Opinnot suoritetaan n. 4 h lähiopetuksena/op ja omatoimisena opiskeluna. Lähiopetus järjestetään Vaasassa koko päivän opintoina perjantaisin-lauantaisin suunnilleen kerran 2–3 viikossa, alkaen tammikuun lopussa 2019. Opinnot edellyttävät opiskelijalta aikaa paneutua tehtäviin ja osallistumista lähiopetukseen. Koulutus on maksuton eikä oikeuta opintososiaalisiin etuuksiin.

Opetuskieli

Opetuskielenä on suomi, mutta osa ammattikursseista toteutetaan kaksikielisinä. Koulutus sisältää myös kielikursseja.

Haku 9.12.2019-17.2.2020

Hakemus ensimmäiseen opintokokonaisuuteen tehdään verkossa, hakuaika 9.12.–17.2.2020. Huom! Pidennetty hakuaika!

Opiskelupaikkoja on 35. Etusija annetaan alan kokemukselle, koulutustarpeelle, motivaatiolle ja aikaisempien opiskelujen pohjalta sekä jos opiskelija voi osoittaa tarvetta kouluttautua lisää tai uudelleen. Valinta tehdään haastattelun perusteella. 

Hyväksymisestä ilmoitetaan sähköpostitse, ja opiskelupaikan vastaanottaminen tulee vahvistaa ennen 20.1.2020.

Suoritetuista opinnoista saa koulutuksen jälkeen todistuksen.