Programmering, utveckling och systemförvaltning, 60 sp

Utbildningen fokuserar på programmering och begreppet DevOps. DevOps är en metod som förenar själva programmeringen och systemförvaltningen till en kontinuerlig process. Utbildningen består av två helheter. En programmeringshelhet för personer med allmän kännedom om ICT-branschen och en fortsättningshelhet för personer med programmeringskunskaper. Undervisningen är flerformsbaserad där fördelningen mellan när- och distansstudier beror på kursen innehåll.

Du kan få prestationerna tillgodoräknade inom ingenjör (YH), el- och automationsteknik vid Novia.

Målgrupp

Målgruppen är personer med allmänna kompetenser inom ICT. Studerande väljs genom lämplighetstest, betyg och portfolio. Båda helheterna har egna kriterier. 

Innehåll

Utbildningen fördelas på fyra terminer i block om 15 sp. Utbildningen beaktar bl.a. följande aspekter inom ICT-branschen: DevOps, datasäkerhet, digitalisering och molnbaserade lösningar, IoT och AI baserad analys.

 

  • Programmeringshelhet, 25 platser
    30 sp innehåller programmering 10 sp, DevOps 10 sp och projektifierad verksamhet 10 sp. Studierna består av 15 sp närstudier och 5 sp flerformsstudier. Projektdelen omfattar 8 sp självstudier där lärare finns tillgänglig vid avtalade milstolpar samt 2 sp närstudier.
  • Fortsättningshelhet, 25 platser
    30 sp innehåller DevOps 5 sp, Moln, IoT, AI och datasäkerhet 15 sp och projektifierat portfolioarbete 10 sp (2 sp närstudier). Studierna består av 10 sp närstudier och 10 sp flerformsstudier.

Studiernas uppbyggnad

Studiehelheterna som ges är på yrkeshögskolenivå, Bachelor. Du kan studera totalt 60 sp eller ta endera helheten om 30 sp.

Undervisningsspråk

Utbildningen är på svenska, föreläsningar kan också ges på engelska eller finska. Material och litteratur är till största delen på engelska.

Avgiftsfri utbildning

Utbildningen är avgiftsfri. Studerande som vill ha tillgång till egna licenser och avgiftsbelagt molnbaserat material efter studierna står själva för avgiften.

Ansökan 1.10–30.11.2019

Ansökan till den första helheten görs via webbansökan 1.10–30.11. Antagna meddelas per e-post och mottagande av studieplats bekräftas före 15.12. Efter avslutad utbildning ges ett studieintyg över avlagda yrkeshögskolestudier. Studierna inleds 3.1.2020 med närstudier i Vasa.